demo-stockholm-19-12-2023-02

Utställning utanför Svea hovrätt hedrar minnet av 30 000 politiska fångar som iranska regimen avrättade i landets fängelser under massakern 1988, 19 december 2023.