Demo-Stockholm-20231028-03-MR-10-punktsplan

Utställning uppmärksammar NCRI:s valda president och oppositionsledaren, Maryam Rajavis demokratiska tiopunktsplan för framtida Iran.