Engagemang, Nyheter

Protester mot Raisis närvaro i FN

Tusentals exiliranier och sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) samlades idag utanför FN:s högkvarter i New York för att protestera mot iranska regimens president, Ebrahim Raisis deltagande vid generalförsamlingens årliga debatt.

Raisi kommer att tala tala inför FN på tisdagen.

Under demonstrationen lyfte deltagarna fram Raisis inblandning i 1988 års massaker på 30000 politiska fångar. De uppmärksammade också Raisis roll i dödandet av över 2000 demonstranter i samband med regimens försök att slå ner regimkritiska protester i 2019 och 2022.

Exiliranierna beklagade och fördömde FN:s beslut att välkomna Raisi. De uppmanade de samlade världsledarna att agera för att lagföra och åtala Raisi och andra regimledare för brott mot mänskligheten.

Iranska oppositionsledaren: Stöd folkets uppror för en demokratisk republik i Iran

NCRI:s valda president, Maryam Rajavi, höll tal vid demonstrationen via videolänk. Hon beskrev Raisi som en av de bödlar som utförde massaker på politiska fångar i regimens fängelser 1988.

Hon hedrade också det modiga folket i Iran som markerade årsdagen av det folkliga upproret fortsatta strejker och protester och sade.

”Raisis närvaro motsäger allt som FN står för och är en skymf mot iranska folket. Det finns stolta dagar i FN:s historia. [Men] idag är en av de värsta och mörkaste dagarna för FN eftersom den blodtörstige president som representerar prästerskapets envälde är närvarande där.”

”Detta skamlösa skådespeleri, nämligen att välkomna prästerskapets kriminella president vid FN:s högkvarter, kan aldrig skymma den djupa och stora utveckling som pågår i Iran, oavsett hur mycket prästerskapet och revolutionsgardet promotar dem.”

”Sanningen är den ett folkligt uppror kommer allt närmare för varje dag trots regimens omfattande förtryck. Regimen befinner sig i ett återvändsgränd. Iranska folkets proteströrelse och deras motståndsceller har hittat en väg framåt. Iran står därmed inför ett stundande uppror.”

Den iranska oppositionsledaren kritiserade även fortsatta eftergifter till Teheran som att bistå regimens inhemska förtryck och terrorismens gudfader. Hon uppmanade världens länder, framförallt västvärlden, att överge denna skamliga eftergiftspolitik för en bestämd politik.

Hon uppmanade vänsterledarna i FN att lyssna på tusentals parlamentariker i USA och Europa och stödja iranska folkets frihetskamp, erkänna deras rätt till självförsvar och deras demokratiska alternativ NCRI samt terrorstämpla revolutionsgardet.

”Varken brutal kväsning eller eftergiftspolitik eller hemliga överenskommelser med främmande makter kan stoppa regimens störtande. Vårt folk har hittat vägen till seger och frihet.

”Denna väg framåt består av att helt bryta med både shahen och prästerskapet och uppresa sig för en demokratisk revolution och en demokratisk republik.”

”Iranska folkets demokratiska revolution kommer att triumfera.”

Talarna kritiserar Raisis närvaro

Flera tidigare senatorer och amerikanska ambassadör, iranska personligheter, NCRI-medlemmar, regimens offer samt representanter för olika iranska samfund höll tal vid demonstrationen.

De stödde exiliraniernas krav och ställde sig bakom Maryam Rajavis uppmaning. De manade det internationella samfundet att anta en bestämd politik som stöder iranska folkets frihetskamp.

Talarna uppmanade också omvärlden att erkänna NCRI och dess 10-punktsplan som ett genomförbart, demokratiskt alternativ till prästerskapets envälde.

Internationell uppmaning till bojkott av Raisi

180 internationella människorätts- och juridiska experter och organisationer, nobelpristagare uppmanade tankesmedjan Council on Foreign Relations (CFR) att ställa in ett planerade möte och evenemang med Raisi.

Uppmaningen kom i ett öppet brev publicerat på måndagen där undertecknarna erkänner CFRs roll som en plattform för dialog. Men de hänvisar till Raisis inblandning i 1988 års massaker och tillägger. ”Det kan inte finnas någon motivering för att bjuda in en människorättsförbrytare för paneldiskussion.

CFR bekräftade på måndagen att ett privat möte mellan dess medlemmar och Raisi har flyttats från tankesmedjans kontor till Raisis hotell i New York efter en förfrågan från från hans stab.

Kritik mot Biden för överenskommelse med Teheranregimen

Flera amerikanska senatorer och kongressledamöter kritiserade Biden-administrationens beslut att släppa sex miljarder (ca 60 miljarder kr) av regimens frysta tillgångar för att få hem fem amerikanska medborgare som sitter frihetsberövade i Iran på falska grunder.

TT rapporterade om överenskommelsen den 11 september. Kritiker beskriver överenskommelsen som en seger för terrorister. De varnade också för att överenskommelsen kommer endast uppmuntra Teheran att fortsätta och trappa upp sin gisslandiplomati.

Andra amerikanska senatorer och kongressledamöter kritiserade även Biden-administrationens beslut att ge Raisi visum till USA för att närvara vid generalförsamlingens debatt.