Historisk rättegång i Stockholm

Rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran, fortsätter i hovrätten

Svea hovrätt håller idag sista förhandlingen innan sommaruppehållet i rättegången mot Hamid Noury. FFFI sänder dagens förhandling, som äger rum vid Attunda tingsrätt, Sollentuna, i samarbete med Radio Chakavak, lyssna nedan.

Under dagens förhandling kommer åklagaren och målsägandebiträdena att granska och bemöta Nourys senaste försvar som hans försvarsadvokat lagt fram.

Svensk- och exiliranier håller en manifestation utanför rätten

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt. Överlevare samt offrens familjer deltar också i manifestationen.

Svensk- och exiliranierna kommer att uppmärksamma och protestera mot vågen av avrättningar i Iran där regimen verkställt över 140 avrättningar enbart i majmånad. De kommer också att uttrycka solidaritet med det folkliga uppror som pågår i landet och hedrar iranska folkets martyrer.

De uppmanar dessutom Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN för att ställa till svars och lagföra regimens ledare. Den nuvarande presidenten Ebrahim Raisi och den högste ledaren Khamenei var delaktiga i 1988 års massaker. De är också ansvariga för det brutala nedslaget mot regimkritiska protester som pågått i landet sedan september förra året.