20230516-Demo-Attunda-tingsratt-01

16 maj 2023: Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt samtidigt som rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran. Överlevare samt offrens familjer deltar också i manifestationen.