Iran-uppror-3-Apr-2023

Ungdomar sprejar regimkritiska slagordet "Ned med Khamenei" på en staty under det folkliga upproret i Iran som gick in på sin 200:e dag, den tredje april.