Folkliga protester, Nyheter

Folkliga upproret i Iran går in på sin 200:e dagen

Det folkliga upproret i Iran fortsätter alltjämt trots regimens massiva nedslag och gick in på sin 200:e dag på måndagen.

Pensionärer ledde måndagens regimkritiska protester med demonstrationer mot höga levnadskostnader, den växande inflationen och låga pensioner. Protester förekom i städerna Ahwaz and Shush, i sydvästra Iran, med sammankomster utanför guvernörens lokala kontor.

Pensionärerna skanderade olika slagord mot regimen och dess president Raisi. ”Hög inflation och höga priser, dödar folket” och ”vår fiende är här [i Iran], de ljuger och säger att det är USA”, var några av pensionärernas slagord.

Pensionärer är bland de värsta drabbade i iranska samhället. De är beroende av statliga pensioner för att klara sig. Regimen vägrar dock att höja de statliga pensionerna i enlighet med den växande inflationen.

Detta trots att socialförsäkringsinvesteringsbolaget, SHASTA:s enorma vinster under de senaste åren, enligt regimens egna medier rapporterar om. SHASTA ansvarar för att betala ut de statliga pensionerna. Men pensionärerna har ännu inte fått ta del av dessa vinster.

Lärarprotester i flera iranska provinser

Lärarprotester förkom också på måndagen med demonstrationer i provinserna Razavi Khorasan, Fars, Bushehr och Västra Azerbajdzjan samt i staden Hamedan, i västra Iran.

Lärare och pedagoger höll sammankomster och protesterade mot dåliga levnadsvillkor samt låga och obetalda löner. De krävde också omedelbar frigivning av deras frihetsberövade kollegor som regimen arresterat i samband med tidiagre protester.

Ytterliga giftattack mot en flickskola

Rapporter till FFFI tyder på att en skola för flickor i staden Naqadeh i Västra Azerbajdzjanprovinsen var utsatt för en kemisk gasattack på måndagen. Minst fem elever har förts till sjukhus, enligt rapporterna.