Motståndsrörelsen, Nyheter

#IWD2023 Konferens: Kvinnorna i Iran leder revolutionen för en demokratisk republik

En internationell konferens i Bryssel på lördagen uppmärksammade kvinnornas ledande roll i kampen för frihet och demokrati i Iran.

Konferensen organiserades inför Internationella kvinnodagen den åttonde mars under temat ”framåt mot en demokratisk republik, iranska kvinnor visar vägen”.

Flera kvinnliga ledare, personligheter, politiker, tidigare statstjänstemän och före detta FN-experter från hela världen samt representanter för olika iranska samfund i Europa deltog i lördagens konferens.

Flera svensk-iranier, inte minst från FFFI deltog också i konferensen.

Talarna betonade i sina anföranden att kvinnor leder det folkliga uppror som pågått över hela landet i snart ett halvt år trots regimens systematisk övervåld och dödande. Detta visar, påpekade talarna, att Iran står inför en ny revolution och att kvinnorna är den kraft som driver på denna förändring.

Konferensens huvudtalare var Iranska nationella motståndsrådet, NCRI:s valda president, Maryam Rajavi. Även medlemmar från oppositionens motståndsceller i Iran deltog i konferensen genom olika videoklipp.

Utdrag från talarnas anförande

Oppositionsledaren Maryam Rajavi

Maryam Rajavi hyllade de modiga kvinnor och flickor som leder det folkliga upproret mot regimen för en ny revolution i Iran och sade.

Iranska kvinnor som gör uppror för att störta prästerskapets envälde visar en remarkabel tapperhet och orubblig anda. De har gett årets Internationella kvinnodag en mening och trovärdighet som är unik och svårt att överträffa. Detta avslöjar en stor sanning: kvinnor spelar en unik roll när det gäller att forma samhällets öde.

Den viktigaste frågan idag är iranska folkets frihet och framtid, att störta regimen eller att bevara status quo? Blir det en ny revolution eller bakåtsträvande? Kommer den iranska revolutionen att segra eller bli den förrådd och slaktad av Shahen och prästerskapet?

För nästan 36 år sedan antog Iranska nationella moståndsrådet (NCRI) enhälligt en plan som stipulerar kvinnors rättigheter och friheter i framtida Iran. Dessa principer, rättigheter och friheter är inte bara för kvinnors frigörelse utan de är även viktiga för att befria alla iranska män och kvinnor.

Maryam Rajavi fördömde också den senaste vågen av giftattacker mot skolor och högstadier för flickor och unga kvinnor i flera iranska städer under de senaste veckorna och sade.

Vi står i solidaritet med föräldrarna till de elever som fallit offer för denna våg av giftattacker. Vi prisar deras motstånd och protester mot denna kriminella regim.

Khameani försöker ta hämnd på de flickor som spelade en betydande roll i det senaste upproret i Iran. Vi uppmanar FN och relevanta FN-organ, som FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor och flickor, att utreda och agera bestämt.

Linda Chavez, Vita husets tidigare direktör för offentliga relationer

Förändring kommer att ske i Iran genom folket som är ute på gatorna och protesterar. Det mod som iranska män och kvinnor visar när de offentligt projicerar bilder på Maryam Rajavi på gatorna i Iran kommer att leda till revolution.

NCRI:s valda president, Maryam Rajavi, har presenterat en modell i en tiopunktsplan [för framtida Iran]. Under Internationella kvinnodagen ska vi fira kvinnornas bidrag till samhället.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Tysklands försvarsminister mellan 2019 och 2021 samt partiledare för kristdemokraterna (CDU) mellan 2018 och 2021

Det handlar om att göra Iran till ett självständigt och fritt land. Som Maryam Rajavi sa för att landet kan föregå som ett exempel på frihet. Internationella samfundet måste stå upp. Det här är även vår kamp. Vi måste stå på iranska folkets sida. Diktatorer svarar inte på eftergifter. De förstår bara ett svar: Nej, nej, nej!

Vi kan göra vårt yttersta för att visa vårt stöd till folket i Iran. Vi måste säga till dem att de inte är ensamma och att vi står med er.

Yakin Erturk, FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor och flickor mellan 2003 till 2009

Iranska kvinnor har en lång historia av motstånd och kamp för frigörelse från förbud som införts genom lagar och kvinnofientliga metoder. Dagens protester på sätt och vis resultatet av nästan två århundradens kamp för medborgerliga rättigheter. Kvinnor har visat en stark motståndsvilja i sin vardag och har varit en del av varje större demonstration sedan den Islamiska republikens början.

Protesterna 2022 verkar skilja sig från de tidigare. Det finns en gemensam uppfattning bland analytiker att det har skett ett paradigmskifte mot att folket kräver rätten till att leva från en regim som har koloniserat deras liv och tagit landets framtid som gisslan i över 40 år.

Kvinnor är viktiga aktörer i den senaste proteströrelsen, men de har fått sällskap av medelklassen i städerna, fattiga från slumområden och människor med olika etniska och religiösa identiteter.

Iranska kvinnor erkänns nu, utan tvekan av alla, som en kraft som kan transformera, inte bara i Iran, utan av alla över hela världen.

Sarvnaz Chitsaz, ordförande för NCRI:s kvinnoutskott

I vårt motstånd mot prästerskapets kvinnofientliga politik är kvinnornas ledande och imponerade roll i det folkliga upproret resultatet av denna kamp som pågått i 44 år.

På grund av över fyra årtionden av av förtryck har iranska kvinnor tagit en ledande roll i kampen mot regimen. Iranska kvinnor har en stark historia av att kämpa mot diktatoriskt styre.

Zinat Mirhashemi, ledamot i NCRI och medlem i ledningsgruppen för organisationen, Cherik-Hay-E Fedaii

Ni fortsätter frihetskampen trots demoniseringskampanjer från regimen och dess allierade. Istället för att prata om ideal, pratar de om era hijab. Men detta är inte problemet. Jag gratulerar alla som kämpar för jämställdhet, och jag hyllar kvinnliga politiska fångar. Vi är stolta över er. Iranska folket är stolta över er. Motståndscellerna i Iran ligger i framkanten av denna kamp. Revolutionens hjärta slår och revolutionens låga brinner. Detta uppror började med mordet på Mahsa Amini, och det fortsätter med de iranska kvinnornas röst. Revolutionen kan höras över hela världen.

Utdrag från andra talare kan läsas på NCRI:s sida på engelska…