Historisk rättegång i Stockholm

Dag 8: rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran, i hovrätten

Svea Hovrätt återupptar förhandlingarna i rättegången mot Hamid Noury på tisdagen.

Dagens förhandlingar börjar med att åklagaren lägger fram vittnesmål från målsäganden och offer som överlevt massakern. Åklagaren berättar om hur länge dem suttit i fängelse i Iran och kort om deras vittnesmål mot Hamid Noury och hans inblandning i de grymheter som de hade fått utså i fängelset.

Stockholms tingsrätt dömde Noury till livstids fängelse förra året. Tingsrätten slår fast i sin dom att massavrättningarna i Iran 1988 strider mot den internationella humanitära rätten och utgör därför grovt folkrättsbrott.

FFFI sänder dagens förhandlingar i hovrätten i ett samarbete med Radio Chakavak, lyssna nedan.

Dag 8: Radio Chakavaks direktsändning från rättegången mot Hamid Noury i hovrätten

Svensk- och exiliranier håller manifestation utanför rätten

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), överlevare samt offrens familjer håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt där rättegången pågår.

Deltagarna uttrycker sitt stöd för de 30,000 politiska fångar som regimen avrättade under massakern 1988. De påpekar också att massavrättningarna var ett försök från regimen att eliminera den prodemokratiska oppositionen i Iran. Därför riktade sig regimen mot medlemmar och sympatisörer till oppositionsgruppen Folkets moajhedin, (PMOI/MEK), som är ledande i oppositionskoalitionen, NCRI.

Svensk- och exiliranierna uppmanar Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN och i internationella sammanhang för att ställa till svars regimens ledare delaktiga i denna massaker som regimens president Ebrahim Raisi och högste ledaren Khamenei.

Svensk- och exiliranierna uttrycker också solidaritet med det folkliga uppror som pågår i Iran. De hedrar även iranska folkets martyrer och betonar att iranska folket vill ha ett demokratiskt regimskift.