Historisk rättegång i Stockholm, Nyheter

Dag 7: rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran, i hovrätten

Rättegången mot Hamid Noury i Svea hovrätt fortsätter på onsdagen med försvarets sakframställan. Nourys försvarsadvokater hävdade att han var endast en fångvaktare och var därför inte delaktig i massavrättningarna. De hävdade också att dödskommissionens uppgift var att förhöra de dödsdömda fångarna för att hävda dödsstraffet mot dem som ångrade sig.

FFFI sänder dagens förhandlingar i hovrätten i ett samarbete med Radio Chakavak, lyssna nedan.

Dag 7: Radio Chakavaks direktsändning från rättegången mot Hamid Noury i hovrätten

Stockholms tingsrätt dömde Noury till livstids fängelse förra året. Tingsrätten slår fast i sin dom att massavrättningarna i Iran 1988 strider mot den internationella humanitära rätten och utgör därför grovt folkrättsbrott.

Svensk- och exiliranier håller manifestation utanför rätten

För sjunde dagen i rad höll svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), överlevare samt offrens familjer en manifestation utanför Attunda tingsrätt där rättegången pågår.

Deltagarna uttrycker sitt stöd för de 30,000 politiska fångar som regimen avrättade under massakern 1988. De påpekar också att massavrättningarna var ett försök från regimen att eliminera den prodemokratiska oppositionen i Iran. Därför riktade sig regimen mot medlemmar och sympatisörer till oppositionsgruppen Folkets moajhedin, (PMOI/MEK), som är ledande i oppositionskoalitionen, NCRI.

Svensk- och exiliranierna uppmanar Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN och i internationella sammanhang för att ställa till svars regimens ledare delaktiga i denna massaker som regimens president Ebrahim Raisi och högste ledaren Khamenei.

Svensk- och exiliranierna uttrycker också solidaritet med det folkliga uppror som pågår i Iran. De uppmärksammar och fördömer regimens användning av avrättning som ett verktyg för att tysta kritiker och oppositionella. De hedrar även iranska folkets martyrer och betonar att iranska folket vill ha ett demokratiskt regimskift.