Historisk rättegång i Stockholm, Nyheter

Dag 3: rättegången mot Hamid Noury, dömd för 1988 års massaker i Iran, i hovrätten

Under fredagen håller Svea hovrätt den tredje rättegångsdagen mot Hamid Noury i förhandlingssalen i Attunda tingsrätt, Sollentuna.

Stockholms tingsrätt dömde förra året honom till livstids fängelse för grovt folkrättsbrott och mord för delaktighet i massakern på politiska fångar i Iran 1988.

Dag 3: Radio Chakavaks direktsändning från rättegången mot Hamid Noury i hovrätten

Svensk- och exiliranier håller manifestation utanför rätten

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till iranska motståndsrörelsen (NCRI), överlevare samt offrens familjer håller en manifestation utanför Attunda tingsrätt för tredje dagen i rad samtidigt som rättegången pågår.

Deltagarna uttrycker sitt stöd för de 30,000 politiska fångar som regimen avrättade under massakern 1988.

De uppmanar samtidigt Sverige och EU att vidta ytterligare åtgärder vid FN och i internationella sammanhang för att ställa till svars regimens ledare som varit delaktiga i denna massaker, som regimens nuvarande president Ebrahim Raisi och högste ledaren Khamenei.

De uttrycker också sin solidaritet med det folkliga uppror som pågår i Iran.

Stockholms tingsrätt slår fast i sin dom förra året att massavrättningarna i Iran 1988 strider mot den internationella humanitära rätten och utgör därför grovt folkrättsbrott.