Engagemang, Nyheter

Svensk-iranier: Sverige bör avbryta diplomati med regimen i Iran efter Mohsen Shekaris avrättning

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration utanför UD på torsdagen i protest mot iranska regimen och dess avrättning av Mohsen Shekari tidigare under dagen.

De uttryckte också stöd för iranska folkets uppror mot regimen och visade solidaritet med iranska martyrers mödrar.

  • Demonstration utanför UD, den 8 dec: Svensk- o exiliranier, sympatisörer till Iranska motståndsrörelsen, uppmanar Sverige att fördöma avrättningen av Mohsen Shekari, stänga regimens ambassad o utvisa regimens ambassadör.
  • Demonstration utanför UD, den 8 dec: Svensk- o exiliranier, sympatisörer till Iranska motståndsrörelsen, uppmanar Sverige att fördöma avrättningen av Mohsen Shekari, stänga regimens ambassad o utvisa regimens ambassadör.

De ställde sig även bakom iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavis uppmaning om kraftfulla, konkreta åtgärder mot den kriminella regimen i Iran.

Svensk- och exiliranierna uppmanade utrikesministern Tobias Billström (M) att fördöma Shekaris avrättning, like Sveriges allierade i EU.

De uppmanade dessutom regeringen att avbryta alla diplomatiska förbindelser med regimen i Teheran, stänga dess ambassad och utvisa regimens ambassadör och diplomater.

”Sverige och EU bör göra en diplomatisk markering mot Teheran när regimen har arresterat tiotusentals under pågående protester. Annars kan Shekaris avrättning vara början på en ny massaker i regimens fängelser, likt massakern på 30,000 politiska fångar 1988. Raisi, regimens president, är en av de ansvariga för massavrättningarna 1988. Han kan göra det igen”, säger en av de som deltog i demonstrationen utanför UD till FFFI.

Första verkställda dödsstraffet mot demonstranter

23-årige Mohsen Shekari var arresterad i september i samband med det folkliga uppror som pågår i Iran. Han stod anklagad för att ha blockerat en gata och attackerat en medlem ur regimens repressiva basij-styrka som slår ner det folkliga upproret med dödligt våld.

En av regimens revolutionsdomstolar dömde honom till döden för ”krigföring mot Gud” efter en skenrättegång. Mohsen Shekari är den första frihetsberövade demonstranten som regimen avrättar för delaktighet i de regimkritiska protester som pågår över hela Iran sedan mitten av september.