Engagemang, Nyheter

Svensk- och exiliranier stöder kurdiska folket och folkliga upproret i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), visade solidaritet med det kurdiska folket och det folkliga upproret i Iran under en stödmanifestation på Sergels torget, den 24 november.

Deltagarna fördömde regimens massaker på det kurdiska folket när regimens revolutionsgarde och repressiva säkerhetsstyrkor öppnade eld mot demonstranter i Kurdistan-provinsen i veckan.

Svensk- och exiliranierna hedrade kurdiska folkets martyrer och framhöll att iranska folket står enade i frihetskampen mot regimen. De uppmanade även Sverige och internationella organ att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa massakern i Kurdistan-provinsen i Iran.

De uttryckte också sitt stöd för det folkliga upproret i Iran som nu pågått i över två månader. De visade sitt stöd genom att upprepa deras slagord, ”ned med Khamenei [regimens högste ledare]”.

Iranska folket enade i kampen mot regimen och för demokrati

Parviz Khazai, NCRI:s representant för de nordiska länderna, talade inför manifestationen.

Han prisade svensk- och exiliranierna och motståndsrörelsens sympatisörer för deras stöd till och försvar av det modiga folket i Kurdistan och sade.

”Er manifestation idag betyder enormt mycket för det förtryckta folket i Kurdistan och i hela Iran. De gläds utav att det finns ärade iranier över hela världen, som ni, som står bakom dem och avslöjar dessutom regimens MR-brott för omvärlden.”

”Vi står tillsammans enade över hela Iran, från Kurdistan till Baluchestan, från Khorasan till Khuzestan, i kampen för att befria vår älskade Iran och för att etablera demokrati och mänskliga rättigheter som det står tydliga i [NCRI:s valda president] Maryam Rajavis tiopunktsplan.”

”Denna rörelse är en rörelse för en ny revolution som startades av kvinnorna, kvinnorna i vårt hemland och männen följer i dem, och som kommer utan tvekan säkerligen att nå sitt slutgiltiga mål. ”

Stödmanifestationen ägde rum samma dag som FN:s MR-råd röstade för att tillsätta en utredningsgrupp som ska utreda regimens brutala nedslag och dödliga övervåld mot det folkliga upproret i Iran.