Pressmeddelande

Sverige bör stödja iranska folkets och studenternas frihetskamp

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) applåderar de modiga studenterna över hela Iran som trotsar regimens brutala nedslag för att protestera mot regimen och yttra iranska folkets verkliga önskan, ”ned med diktatorn”.

Sverige bör stå på rätt sida av historien, erkänna iranska folkets rätt att avsätta regimen för ett fritt Iran och agera för att stoppa straffriheten i Iran.

Vi uppmanar den tillträdande regeringen att anta en mer beslutsam Iranpolitik utifrån våra rekommendationer. FFFI:s rekommendationer går att läsa här…