Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Desperat regim i Iran tar till ökade och offentliga avrättningar

Iranska regimen har avrättat 54 individer mellan den 21 juni och 20 juli, enligt rapporter från Iran. Åtta kurder och åtta medlemmar från den iranska minoritetsgruppen Baluchier var bland de avrättade.

Regimen verkställde dessutom 11 avrättningar i flera iranska städer lördagen den 23 juli. En av de avrättade var politiske fången Iman Sabzikar. Regimen avrättade honom genom offentlig hängning i staden Shiraz. Detta var den första offentliga avrättningen i Iran på två år.

Sju av offren var baluchiska fångar som regimen avrättade genom hängning i städerna Zahedan och Zabol.

De ökade avrättningarna och ett återupptagande av offentliga avrättningar är regimens svar på det växande folkliga missnöjet mot prästerskapets envälde som visar sig under pågående protester över hela Iran. Syftet är skapa en atmosfär av rädsla och därigenom skrämma iranska folket och civilsamhället till att ge upp sina missnöjesyttringar.

Rapporter om dagliga protester och strejker över hela landet vittnar dock om att folket är inte rädda för regimen. Dessa rapporter visar dessutom att regimens skrämseltaktik har i själva verket en motsatt effekt.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) framhåller i ett uttalande den 25 juli att tusentals politiska fångar sitter idag i dödsceller i olika iranska fängelser. Iranska motståndsrörelsen uppmanade det internationella samfundet att vidta omedelbara åtgärder för att rädda deras liv.