Engagemang, Historisk rättegång i Stockholm

Stor demonstration i Stockholm firar historisk domen

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), firade den historiska domen mot iranska regimens bödel, Hamid Noury, med en stor demonstration på Kungsträdgården på lördagen.

De uppmärksammade och stödde även den folkliga kampen för ett fritt och demokratiskt Iran. Demonstrationen avslutades med en marsch genom centrala Stockholm.

Iranska artisten och människorättsaktivisten, Gissoo Shakeri, uppträdde också på demonstrationen med iranska sånger som hedrar frihetskampen i Iran.

Den 14 juli dömde Stockholms tingsrätt Hamid Noury, en iransk medborgare, till livstids fängelse för grovt folkrättsbrott och för hans inblandning i massaker på politiska fångar i Iran sommaren 1988.

Deltagarna hedrade offren för 1988 års massaker, en majoritet av dem från iranska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK).

  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), firar den historiska domen mot iranska regimens bödel, Hamid Noury, med en stor demonstration på Kungsträdgården den 16 juli 2022.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), firar den historiska domen mot iranska regimens bödel, Hamid Noury, med en stor demonstration på Kungsträdgården den 16 juli 2022.
  • Magnus Oscarsson (KD) talar inför svensk- och exiliraniernas demonstration på Kungsträdgården, Stockholm, den 16 juli 2022.
  • Advokaten Erik Wahlberg talar inför svensk- och exiliraniernas demonstration på Kungsträdgården, Stockholm, den 16 juli 2022.

Svensk- och exiliranierna ställde sig dessutom bakom iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavis krav på internationella åtgärder för att ställa iranska regimens ledare till svars för MR-brott.

De uppmanade regeringen och UD att agera internationellt och i FN för att lagföra regimens president Raisi och högste ledaren Khamenei för folkmord och brott mot mänskligheten för deras inblandning i 1988 års massaker.

De krävde dessutom att Sverige ska agera tillsammans med EU för att regimens MR-brott hamnar på FN:s säkerhetsrådets agenda.

Deltagarna uppmanade Sverige att avbryta ekonomiska och diplomatiska förbindelser med regimen i Teheran och stänga iranska regimens ambassad.

Talare välkomnar domen i Stockholm

Iranska nationella motståndsrådet, NCRIs valda president Maryam Rajavi var en av flera talare under lördagens demonstration.

Hon välkomnade domen från Stockholms tingsrätt i sitt tal. Hon tackade även svensk- och exiliranierna som höll dagliga demonstrationer utanför Stockholms tingsrätt under de nio månader som rättegången pågick.

”Era demonstrationer spelade en oförglömlig roll i denna kampanj [för rättvisa]”, sade hon och tillade.

”Efter nästan tre år kom det svenska rättsväsendet med sin dom och dömde en av förövarna, som begått folkmord och brott mot mänskligheten i samband med 1988 års massaker, till livstids fängelse.”

”Jag betonar att detta är endast en utav de människorättsförbrytare som var inblandade.”

”Folkmord, brott mot mänskligheten och massakrer som prästerskapet har begått måste erkännas, med exakt samma juridiska definition, av nationella och internationella domstolar och FN:s säkerhetsråd. En internationell utredning bör genomföras i närvaro av representanter från iranska motståndsrörelsen.”

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) var en av flera andra talarna däribland representanter för olika iranska samfund i Sverige samt tidigare politiska fångar som överlevt massakern 1988.

”Regimen mördar personer som stöder ett fritt och demokratiskt Iran. Domen i Stockholm mot en av regimens bödlar innebär att rättvisan har kommit ifatt de ansvariga inom regimen”, sade Magnus Oscarsson och tillade.

”Jag vill tacka iranska folket och de som verkar i Iran. Ge inte upp, regimen i Teheran kommer att falla. Iran kommer att bli en demokrati.”

Stöd för folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranierna uttryckte sitt stöd för den iranska motståndsrörelsen (NCRI) och dess demokratiska tiopunktsplan för framtida Iran.

De visade även sitt stöd för de folkliga protesterna i Iran genom att skandera ”ned med diktatorn” och ”ned med Raisi och Khamanei”.

Dessa slagord har blivit populära under de pågående landsomfattande demonstrationerna i Iran. Slagorden riktar sig mot prästerskapet i sin helhet genom att förkasta regimens president och högste ledare.

Den iranska regimen kommer utan tvekan att störtas till följd av de folkliga protesterna och de aktiviteter som motståndsrörelsens enheter bedriver i Iran, betonade svensk-iranierna och flera talare.

Svensk- och exiliranierna uppmanade EU och det internationella samfundet att stödja det legitima motståndet mot regimen genom att erkänna NCRI som en representant för iranska folket.