Andra nyheter, Mänskliga Rättigheter

Iran: kristna och bahaier får långa straff för brott mot nationell säkerhet

Iranska regimen fortsätter att förfölja religiösa minoriteter i landet genom att döma medlemmarna till långa fängelsestraff för påhittade brott mot den nationella säkerheten.

En revolutionsdomstol i staden Shiraz dömde nyligen 26 bahaier till sammanlagt 85 års fängelse i exil, enligt uppgifter till FFFI.

Detta innebär att dem måste avtjäna sina straff i andra provinser vilket försvårar besök från familjer och anhöriga. Offren har också fått utreseförbud av domstolen och fått sina pass konfiskerade. Samtliga stod anklagade för att ha underminerat den nationella säkerheten genom sammankomster och konspirationer.

26 bahaier dömda till 26 års fängelse för påhittade brott mot den nationella säkerheten
26 bahaier dömda till 26 års fängelse

De dömda bahaierna var arresterade efter regimens tillslag mot deras samfund i staden Shiraz mellan juli och december 2016.

Den sjunde juni dömde en revolutionsdomstol i huvudstaden Teheran fyra kristna kvinnor till 17 års fängelse. Somayyeh (Sonia) Sadegh, Massoumeh Qassemi, Mina Khajouy-e Qomi, och Maliheh Nazari, har också fått utreseförbud.

Tre av de fyra kristna kvinnor som en revolutionsdomstol i huvudstaden Teheran dömde till 17 års fängelse.
Tre av de fyra kristna kvinnor som en revolutionsdomstol i Teheran dömde till 17 års fängelse

De fyra var åtalade för att ha bildat olagliga grupper med avsikt att underminera den nationella säkerheten. De fyra var dessutom anklagade för brott mot den nationella säkerheten genom att sprida evangelisk kristendom samt upprättande av en hemkyrka.