Engagemang, Folkliga protester

Lärare i Iran firar första maj med landsomfattande protester

Lärare i Iran firade internationella arbetardagen på söndagen genom att hålla landsomfattande demonstrationer. Tusentals lärare samlades i flera iranska städer och protesterade mot dåliga levnads- och arbetsvillkor samt obetalda löner.

I flera städer skickade regimen ut sina repressiva säkerhetsorgan för att bryta upp protesterna, visar videoklipp publicerade på Twitter. Regimens säkerhetsstyrkor attackerade protesterna och arresterade demonstranter.

I Teheran stoppade regimens repressiva säkerhetsstyrkor lärarna från att samlas utanför regimens parlament. Lärarna gav dock inte upp och flyttade sin protest till en lokal park i närheten.

Några av de återkommande slagorden under söndagens protester var följande. ”Vår fiende är här [i Iran], de (regimtjänstemän) ljuger när dem säger att det är USA!”. ”Frihetsberövade lärare måste friges”. ”Lärare kräver bostäder, frihet och rättvisa”. Och ”Studenter, lärare ena er”.

Regimens kraftåtgärder för att stoppa landsomfattande protester i samband med firandet av första maj började redan för flera dagar sedan. Regimens repressiva säkerhetsstyrkor arresterade flera arbetar- och läraraktivister på lördagen. De genomförde dessutom räder mot andra aktivisters hem, konfiskerade deras tillgångar och hotade dem att delta i protester.

Svensk- och exiliranier stöder protesterna i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), deltog i förstamajfirandet på Humlegården i Stockholm. De uttryckte stöd för lärare och arbetare i Iran, ställde sig bakom söndagens landsomfattande protester och fördömde regimens förtryck och korruption.

Svensk- och exiliranierna uppmanade regeringen att stödja arbetare och lärare i Iran genom att ställa sig bakom deras landsomfattande protester och krav på bättre levnads- och arbetsvillkor.

De uppmanade dessutom regeringen och UD att erkänna iranska folkets frihetskamp och deras rätt att störta prästerskapets envälde för att etablera ett fritt och demokratiskt Iran.

Regimen prioriterar inhemskt förtryck över iranska folkets krav

Regimen i Iran fortsätter att prioritera de repressiva säkerhetsstyrkorna och revolutionsgardet för att bemöta ökat folkligt missnöje och växande regimkritiska protester i landet. Revolutionsgardet som är en viktig del av regimens inhemska förtryck och export av terrorism har fått mer pengar under det gångna året.

Samtidigt tjänar en arbetare i Iran idag tre gånger mindre än den offentliga fattigdomsgränsen i landet. I många fall får arbetarna inte ut sina löner i tid medan inflationen och levnadskostnaderna stiger okontrollerat.

Iranska oppositionsledare prisar modiga lärare och arbetare i Iran

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, gratulerade de modiga arbetarna i Iran och prisade deras protester i sitt första maj-tal. Hon påpekade att de fattiga tvingas leta efter mat i soptunnor medan regimtjänstemän och deras familjer lever extravaganta lyxliv och tillade.

”De modiga arbetarna i Iran har med sina protester och strejker förvandlat den internationella arbetardagen till ett löfte om att befria iranska folket från de styrande tyrannernas grepp. De har förenat de ärofulla budskap, motiv och mål som denna dag representerar med befrielsens dag.”

”Irans rebelliska arbetare kommer att ansluta sig till frihetens stora armé för att störta den religiösa fascismen och ersätta [prästerskapets envälde] med frihet och jämlikhet.”