Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s MR-experter manar Iran att överge lag som begränsar internet

FN:s MR-experter uppmanar iranska regimen att överge planer på att ytterligare begränsa internet genom ett nytt lagförslag.

Iranska regimens parlament väntas anta ett nytt lagförslag, allmänt känt som lag för att skydda användare, i mitten av mars genom att kringgå vanlig parlamentarisk process, enligt ett uttalande från experterna på tisdagen som tillägger.

”Lagförslaget härrör från 2018 och ger regeringen och armen omfattande kontroll över infrastruktur som ansluter Iran till det globala internet.”

Det kommer att förbjuda både användning och spridning av VPN-tjänster. Det kommer också att sannolikt blockera alla återstående webbplatser och plattformar som drivs av utländska företag fortfarande verksamma i Iran.

Lagförslaget kräver dessutom att folket ska använda ID-handlingar för att få tillgång till internet. Det kräver också att sociala medieplattformar samarbetar med regimen när det gäller övervakning och censur.

”Vi vet idag att ekonomisk och social utveckling av samhällen vilar på tillgång till information och en miljö som möjliggör utbyte av idéer och kulturella resurser”, betonar experterna i sitt uttalande

Oro för ökad censur

”Det här lagförslaget är ett oroväckande steg mot att stärka en digital mur i Iran. Det kommer att ytterligare begränsa informationen i en miljö där yttrandefriheten och andra grundläggande rättigheter redan är kraftigt inskränkta. Det inkräktar även på individers rätt att delta i kulturlivet och ha tillgång till kulturella resurser”, framhåller experterna.

FN:s MR-experter hänvisar i sitt uttalande till en total nedstängning av internet under de landsomfattande folkliga protesterna i november 2019 och skriver.

”Nedstängning och begränsning av internettjänster har fortsatt sedan dess, särskilt i samband med protester.”

Nedstängning av internet begränsade informationsflödet vilket underlättade människorättskränkningar och användning av dödligt våld mot demonstranter.

Regimens repressiva säkerhetsstyrkor och revolutionsgarde dödade över 1500 demonstranter när de öppna eld mot folkliga protester i november 2019.

Belyser iranska regimens hyckleri

Experterna framhåller att det nya lagförslaget begränsar dessutom handel och företag i Iran, inte minst inom sektorer som vetenskap, medicin och utbildning.

Regimen ”har vid upprepade tillfällen uttryckt sin oro över att sanktioner påverkar dessa sektorer negativt genom att begränsa Irans tillgång till informationsteknologi och internationella vetenskapliga databaser. Det är en sorglig ironi att [regimen] själv nu vidtar åtgärder som begränsar handel och utbyte inom vetenskap och utbildning”, skriver experterna i sitt uttalande.