Folkliga protester, Nyheter

Helgens lärarprotester fortsätter i Iran

Lärare i Iran fortsätter sina landsomfattande protester från helgen och går ut i strejk på tisdagen. Protester förekom i flera städer däribland Teheran, Mashhad, Karaj, Esfehan, Ahwaz, Shiraz, Kermanshah, Rasht, Ardabil, Sanandaj, Borujerd.

Lärarna protesterar för bättre levnadsvillkor och högre löner medan inflation och bostadspriser stiger okontrollerat i landet.

De kräver dessutom att regimen genast implementerar den så kallade klassifikationsplan som omstrukturerar och garanterar deras löner.

Regimen har under de senaste fyra åren ständigt skjutit fram en implementering trots att planen är ett av lärarrörelsens huvudkrav. Under samma period har den satsat miljarder dollar på att exportera terrorism och avancera sitt kärnteknik- och robotprogram.

Lärarna kräver även att deras frihetsberövade kolleger ska friges.

Lärarnas landsomfattande protester under de senaste veckorna är dock mer än allmänna missnöjesyttringar över ekonomin. De är i verkligheten en folklig rörelse som återspeglar det ökade folkliga missnöjet mot prästerskapets envälde och dess repression.