Nyheter

NCRI avslöjar detaljer om revolutionsgardets nya flottstyrka för attacker mot marina mål

Revolutionsgardets Qods-styrka har bildat en ny flottstyrka för att expandera iranska regimens terroraktiviteter i regionen genom bundsförvanter. Det avslöjar Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) vid en presskonferens i Washington DC på onsdagen.

NCRI avslöjade detaljer kring hur revolutionsgardet rekryterar och tränar bundsförvanter från framförallt Jemen och Irak samt afrikanska länder för terroroperationer. Den iranska motståndsrörelsen avslöjade även detaljer kring regimens nätverk som skickar vapen och logistiskt stöd till dessa bundsförvanter.

Den nya flottstyrkan tillhandahåller specialiserad träning för elitförband och bildar operativa enheter för marin krigföring.

Qods-styrkan rekryterar legosoldater till dessa nyskapade terrorenheter, beväpnar och tränar dem för att attackera fartyg och maritima mål i regionen. Dessa legosoldater förs till Iran för träning och skickas sedan tillbaka till sina hemländer för att genomföra operationer, avslöjade NCRI under onsdagens presskonferens.

”Teheran har intensifierat sina maritima terroroperationer genom sina utländska legosoldater och bundsförvanter, särskilt Houthirebeller i Jemen, sedan 2021 och efter att Ebrahim Raisi tillträdde som ny president för den iranska regimen”, sade Alireza Jafarzadeh, biträdande chef för NCRI:s USA-kontor och tillägger.

”Qods-styrkan utrustar houthierna med snabba motorbåtar, robotar, minor och andra vapen. Deras taktik är att använda motorbåtar och asymmetrisk krigföring, liknande den som revolutionsgradets flotta använder i Persiska viken, för att utvidga konflikterna till Arabiska havet, Bab al-Mandab och Röda havet.”

Regimens oacceptabla beteende kräver beslutsam politik från väst

”Teheranregimens senaste strategi för att främja sin terroristagenda genom att prioritera legosoldater och ytterligare destabilisera regionen syftar till att projicera makt och dölja prästerskapets svaga ställning i Iran”, sade Soona Samsami, NCRI:s representant i USA i sitt öppningstal vid Iranska nationella motståndsrådet, NCRIs presskonferens i Washington DC om Revolutionsgardets nya flottstyrka för terroroperationer i regionen, den andra februari 2022.
Soona Samsami, NCRI:s representant i USA öppnade onsdagens presskonferens i Washington DC

”Teheranregimens senaste strategi för att främja sin terroristagenda genom att prioritera legosoldater och ytterligare destabilisera regionen syftar till att projicera makt och dölja prästerskapets svaga ställning i Iran”, sade Soona Samsami, NCRI:s representant i USA i sitt öppningstal.

”Västvärldens eftergifter och att inte utkräva regimen på ansvar för dess terroroperationer och ökade avrättningar på hemmaplan har uppmuntrat Teheran att intensifiera sitt oseriösa beteende som skapar kaos i regionen”, sade hon och uppmanade västvärlden och USA att anta en beslutsam politik mot Iran.

”Ytterligare sanktioner är motiverade som ett resultat av den iranska regimens upptrappning av våldet i regionen och ökat förtryck hemma.”

Träningsläger och huvudbaser för Qods-styrkans nya flottstyrka

Alireza Jafarzadeh, biträdande chef för NCRI:s USA-kontor avslöjade följande detaljer om de träningsläger och huvudbaser som tillhör Qods-styrkans nya flottstyrka.

  • Khamenei Academy of Naval Sciences and Technology i Ziba Kenar vid den Kaspiska kusten i Gilanprovinsen.
  • Imam Ali Garrison, cirka 20km längs motorvägen mellan Teheran och Karaj, Ardestani Boulevard.
  • Revolutionsgardets marina elitstyrkor, kallad Aba Abdullah, stationerade på ön, Farur Island.
  • Revolutionsgardets marinbaser i olika delar av ön Qeshm Island, anses vara ett av Qods-styrkans främsta träningsläger.
  • Ledningshögkvarteret för revolutionsgardets 12:e Zolfaqar marinstyrka, nära byn Messen på ön Qeshm Island.
  • Det oberoende ledningshögkvarteret för revolutionsgardets flotta, kallat Imamat Garrison, samt kommandohögkvarteret för den andra sjöregionen, beläget vid hamnen Bandar-e-Jask.