Engagemang, Nyheter

Stockholm: demonstration mot iranska regimens hantering av coronapandemin

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen på Norrmalmstorget i Stockholm på lördagen.

Deltagarna fördömde regimens ledare för deras hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i landet.

  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen och dess hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i Iran, Norrmalmstorget, Stockholm, lördagen den 29 januari 2022.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen och dess hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i Iran, Norrmalmstorget, Stockholm, lördagen den 29 januari 2022.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen och dess hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i Iran, Norrmalmstorget, Stockholm, lördagen den 29 januari 2022.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen och dess hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i Iran, Norrmalmstorget, Stockholm, lördagen den 29 januari 2022.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen och dess hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i Iran, Norrmalmstorget, Stockholm, lördagen den 29 januari 2022.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen och dess hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i Iran, Norrmalmstorget, Stockholm, lördagen den 29 januari 2022.
  • Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), höll en demonstration mot iranska regimen och dess hänsynslösa hantering av coronapandemin som lett till över en halv miljon döda i Iran, Norrmalmstorget, Stockholm, lördagen den 29 januari 2022.

De anklagade regimen för en pågående massaker på civila och uppmanade EU och världssamfundet att hjälpa iranska folket att ställa regimens ledare till svars för dessa brott.

Svensk- och exiliranierna uttryckte även stöd för iranska folket och de folkliga protester som pågår dagligen över hela landet.

Det iranska samhället är som en vilande vulkan som kan få utbrott och avsätta prästerskapet i sin helhet. Det framhöll deltagarna med sina plakat, banderoller och slagord. De betonade att den dagen är inom räckhåll och uppmanade det internationella samfundet att stödja iranska folkets frihetskamp och deras motståndsrörelse.

Liknande demonstrationer hölls i flera andra europeiska storstäder på lördagen.

”Regimens högste ledare Khamenei förbjöd vacciner från väst. Samtidigt fortsätter myndigheterna att ignorera sjukvårdens och samhällets rop på hjälp”, sade FFFI:s EU-representant Massud Kiani och tillade.

”Regimens svar på coronapandemin är en massaker på hundratusentals civila. Detta är en medveten strategi och världen måste fördöma den som ett brott mot mänskligheten. Många iranier i och utanför landet vill utkräva regimen på ansvar. Vi anser att Sverige och regeringen bör ta sitt ansvar och stödja denna kampanj för rättvisa.”

Regimen såg pandemin som en välsignelse

Iranska regimen ser coronapandemin som en möjlighet att säkra sin överlevnad inför växande folkligt missnöje och ökade regimkritiska protester.

Regimen ignorerade de första varningarna för att öka deltagandet i det så kallade parlamentsvalet. Myndigheterna införde restriktioner långt senare och då med avsikt att förhindra folkliga protester. Regimen ljuger också systematiskt om antalet döda och infekterade.

Regimens ledare prioriterar idag åtgärder som stärker prästerskapets ställning istället för en strategi att minska virusspridning och rädda liv.

Till exempel fortsätter regimen att satsa miljarder dollar under pågående pandemi på att finansiera terrorgrupper i regionen, rusta upp revolutionsgardet och andra repressiva säkerhetsorgan på hemmaplan samt att avancera sitt kärnteknik- och robotprogram. Samtidigt får läkare och sjuksköterskor i landet inte ut sina löner medan allmänna sjukhus och vårdcentraler går på knäna inte minst i småstäder och på landsbygden.

Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal i Iran uttryckte sitt missnöje på lördagen genom att organisera landsomfattande protester mot dåliga arbetsvillkor i över 20 iranska städer.