Engagemang, Motståndsrörelsen, Nyheter

Tidigare europeiska ministrar: Ställ iranska regimen till svars för MR-brott

Sveriges tidigare statsminister, Fredrik Reinfeldt, deltog i en konferens om Iran på måndagen. Konferensen var organiserad av Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) vid oppositions huvudkontor utanför Paris.

Konferensen tog upp det allvarliga läget i Iran, diskuterade landets framtid samt behovet av att ställa regimen till svars för folkmord, terrorism och olaglig kärnteknisk verksamhet. Talarna lyfte fram det internationella samfundets ansvar i detta avseende och behovet av att utkräva regimen på ansvar. De betonade att världen måste stödja iranska folket och de som strävar för ett fritt och demokratiskt Iran.

Konferensens huvudtalare var oppositionsledaren Maryam Rajavi. Andra talare förutom Fredrik Reinfeldt var Guy Verhofstadt, Europaparlamentariker och Belgiens tidigare premiärminister, John Bercow, tidigare talman vid brittiska underhuset samt Franco Frattini, Italiens tidigare utrikesminister och EU-kommissionär.

Konferensen hörde dessutom från representanter för olika iranska samfund i EU samt från familjer till regimens offer.

  • Oppositionsledaren Maryam Rajavi kritiserar västvärldens eftergiftspolitik gentemot iranska regimen genom åren och uppmanar EU att anta en beslutsam politik gentemot prästerskapet och stå med iranska folket och deras motståndsrörelse i deras strävan för ett fritt Iran i sitt anförande inför en konferens om Iran, den 17 januari 2022.
  • Oppositionsledaren Maryam Rajavi, Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt, Europaparlamentariker och Belgiens tidigare premiärminister Guy Verhofstadt, tidigare talman vid brittiska underhuset John Bercow, samt Italiens tidigare utrikesminister och EU-kommissionär Franco Frattini, deltar i en konferens om Iran den 17 januari 2022 och uppmanar det internationella samfundet att ställa regimen till svar för MR-brott, terrorism och olaglig kärnteknisk verksamhet.
  • Sveriges tidigare statsminister, Fredrik Reinfeldt, deltog i en konferens om Iran, den 17 januari 2022
  • Representanter för olika iranska samfund i EU samt från familjer till regimens offer deltar i en konferens om Iran den 17 januari 2022 och uppmanar det internationella samfundet att ställa iranska regimen till svars för MR-brott.
  • Representanter för olika iranska samfund i EU samt från familjer till regimens offer deltar i en konferens om Iran den 17 januari 2022 och uppmanar det internationella samfundet att ställa iranska regimen till svars för MR-brott.

NCRI:s valda president Maryam Rajavi

Oppositionsledaren Maryam Rajavi kritiserade i sitt tal västvärldens eftergiftspolitik gentemot iranska regimen genom åren. Hon påpekade att regimen närmar sig sitt slut och därför ser sitt överlevnad endast i att hetsa till krig, öka det inhemska förtrycket och sträva efter kärnvapen.

Oppositionsledaren lyfte även fram oppositionens demokratiska alternativ och plattform för framtida Iran. Hon uppmanade EU att anta en beslutsam politik gentemot prästerskapet och stå med iranska folket och deras motståndsrörelse i deras strävan för ett fritt Iran och tillade.

Stöd iranska folkets frihetskamp och demokratiska strävan

”Det finns en öppen, fientlig relation mellan prästerskapets styre och vårt folk. Regimen vägrar fräckt att investera för iranska folket. Detta förstärker det folkliga missnöjet ytterligare. Khamenei föredrar att förstärka de repressiva säkerhets- och militära styrkorna under hans befäl eftersom regimen närmar sig sitt slut och är på väg att avsättas.”

”Om man frågar prästerskapet om det vill ha sanktionslättnader eller kärnvapen, så är dess svar hittills bägge två. När en beslutsam politik saknas, undergräver regimen sanktionerna och drar ut på samtalen för att köpa tid i syfte att kunna tillverka kärnvapen.”

”Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) är det demokratiska alternativet till prästerskapets envälde. Det strävar efter en republik som bygger på separation av religion och stat, jämställdhet samt autonomi för de förtryckta etniska minoriteterna i Iran.”

”I takt med att proteströrelsen expanderar har iranska motståndsrörelsen etablerat ett organiserat nätverk av motståndsenheter över hela landet. Deras aktiviteter för folkets proteströrelse framåt mot målet att störta regimen. Och allt tyder på att vi går mot detta ögonblick och att regimen inte kan undgå sitt öde.”

En beslutsam politik gentemot prästerskapet

”Internationella samfundet måste återinföra FN:s säkerhetsråds sex resolutioner mot Iran som begränsar iranska regimens kärnteknik- och urananrikningsprogram.”

”Det bör hänskjuta de brutala och systematiska människorättskränkningarna i Iran till FN:s säkerhetsråd. Regimens ledare måste ställas inför rätta för 40 år av brott mot mänskligheten och folkmord, särskilt för 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar och dödandet av minst 1500 demonstranter i 2019.”

”Jag uppmanar samtliga regeringar och parlament, särskilt i Europa, att erkänna 1988 års massaker som ett brott mot mänskligheten och folkmord.”

”Internationella samfundet måste erkänna iranska folkets frihetskamp för att störta regimen och etablera demokrati och folksuveränitet i sitt land. Detta är iranska folkets oförytterliga rättighet.”

Utdrag från andra talare

Sveriges tidigare statsminister, Fredrik Reinfeldt

Sveriges tidigare statsminister, Fredrik Reinfeldt, deltog i en konferens om Iran, den 17 januari 2022

”Det är mycket populärt nuförtiden för makthavare att säga att de var valda av folket. Demokrati innebär yttrandefrihet, fri press, rätten att samlas och kampanja samt rätten att ställa upp som kandidat. Om du inte följer dessa regler är du inte en demokrati. Raisi [regimens nuvarande president] stöder inte iranska folket. Han var vald bland några få män för att behålla kontrollen.”

”Vi behöver att Europa går samman och står upp för värderingar och slår tillbaka mot auktoritära styren, inte minst prästerskapet i Iran. De är ett hot mot världen genom att missbruka islam, genom att sträva efter kärnvapen och genom att destabilisera regionen.”

Guy Verhofstadt, Europaparlamentariker och Belgiens tidigare premiärminister

”Vi måste diskutera den systematiska straffrihet som regimen i Iran åtnjuter. Det är vår gemensamma plikt att fördöma människorättskränkningar. Det är vår plikt att stå upp för demokrati och grundläggande friheter.”

”Regimens svar på folkets krav är att kuva dem istället för att lösa deras problem. Straffrihet är en kris i Iran som kulminerade i juni när regimen utsåg Raisi till sin president. Han är en av de främsta förövarna av massakern på mer än 30,000 politiska fångar 1988. Istället för att ställas inför rätta för brott mot mänskligheten besätter han posten som president. Detta visar att straffrihet skenar i Iran.”

”Det internationella samfundet blundade för detta brott mot mänskligheten, och denna passivitet fortsätter än i dag. Vi förblir också blinda för offrens sörjande familjer och många iranier som lever i exil.”

”Först när rättvisa skipas kommer dessa familjer att finna sin frid. Det är hög tid nu för FN att inleda en officiell utredning. Att inte inleda denna utredning skapar ett farligt prejudikat inte bara för Irans auktoritära regim utan för alla andra auktoritära regimer. Utan en internationell utredning av massakern 1988 får regimen grönt ljus att fortsätta sina brott mot det iranska folket.”

John Bercow, tidigare talman vid brittiska underhuset

”Jag är här för att erkänna iranska folkets lidande och för att vara en röst för frihet. Min grundläggande övertygelse är att människor strävar efter att vara fria. En viktig slogan för er är ’ned med förtryckaren, vare sig det är shahen eller den högste ledaren’.”

”Jag ställer mig bakom er uppmaning till en sekulär och demokratisk republik och stöder dessutom Maryam Rajavis tiopunktsplan för ett fritt Iran.”

”1988 års massaker måste utredas och vi måste gå till botten med detta. Ebrahim Raisi måste åtalas för brott mot mänskligheten. Han är en skam.”

”Idag har vi även delvis diskuterat kärnteknikfrågan. Alla bevis hittills visar att det försonande tillvägagångssättet inte har gett några resultat. Vi måste nu skicka ett tydligt budskap till regimen att vi kommer återinföra FN:s sanktioner om regimen inte avbryter sitt kärnteknikprogram.”

Franco Frattini, Italiens tidigare utrikesminister och EU-kommissionär, via videolänk

Franco Frattini, Italiens tidigare utrikesminister och EU-kommissionär, deltar via videolänk i en konferens om Iran den 17 januari 2022 och uppmanar det internationella samfundet att ställa iranska regimen till svars för MR-brott.

”Iranska folket får inte känna sig ensamma. Vi måste stödja dem … och dessutom arbeta för att skapa en internationell jurisdiktion för att stärka Internationella brottmålsdomstolens roll. Vi måste även försöka överkomma de juridiska hindren som finns för att skapa en universell bindande jurisdiktion för icke-förhandlingsbara rättigheter. Om vi inte hittar ett konkret sätt att kämpa, stoppa och isolera denna blodiga regim, kommer det att ta längre tid än vi skulle önska.”