Folkliga protester, Nyheter

Omfattande lärarprotester i Iran

Lärare i Iran fortsätter sina landsomfattande protester mot regimens förtryck och diskriminering. Lärarna kräver samtidigt bättre löner och levnadsvillkor. Det kom rapporter om lärarprotester i över 70 städer i minst 29 provinser i Iran på torsdagen.

Lärarna skanderade slagord mot regimen och lovade att fortsätta sina protester tills dess att de får genom sina krav. Det framgick av lärarnas slagord som dagens protester. ”Frihetsberövade lärare måste friges”. ”Lärare, stå upp för att få slut på diskriminering”. ”Regeringen sviker, parlamentet stöder”. ”Lärare sätts fängelse, plundrare går fria”. ”Varje lärares slagord är: stå upp mot förtryck”.

Regimen hade mobiliserat sina repressiva säkerhetsstyrkor (SSF) och placerat ut civilklädda agenter för att stoppa protesterna, men utan framgång.

I staden Ahwaz södra Iran attackerade SSF lärarna. Flera var misshandlade och minst sex lärare var frihetsberövade, enligt rapporter i FFFI. De repressiva säkerhetsstyrkorna arresterade dessutom fyra lärare i staden Mashhad, tre i Bushehr och flera andra i Teheran och Shiraz.

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, prisade de modiga lärarna för att de trotsar regimens repressiva kraftåtgärder och ökar sina protester.

”Genom att stå upp för sina rättigheter lär Irans lärare ut läxan om att göra motstånd mot förtryck och förtryckare”, sade hon och tillade.

”Den enda lösningen för de återkommande kriserna i Iran är att avsätta den religiösa fascismen och etablera demokrati och folksuveränitet. Förtrycket är aldrig starkare än solidariteten bland alla iranier när det gäller att uppresa sig för frihet.”

Det internationella lärarförbundet stöder lärarna i Iran

Det internationella lärarförbundet, Education International, ställde sig bakom lärarnas protester och krävde att regimen stoppar pågående kränkningar av lärarnas rättigheter.

”Education International och dess medlemsorganisationer uppmanar Irans regering att tillåta lärare att utöva sin rätt att begära skälig lön och frigivning av frihetsberövade kollegor utan att frukta våld eller godtyckliga arresteringar”, skriver det internationella lärarförbundet i ett uttalande den sjunde januari.

Education International har 383 medlemsorganisationer som tillsammans representerar mer än 32 miljoner lärare och anställda inom utbildningssektorn i 178 länder och territorier.