Nyheter

Sverige ger Iran ultimatum om det nedskjutna passagerarplanet

Iranska regimen får ett ultimatum att betala ersättning för det ukrainska passagerarplanet PS752 som den sköt ner eller möta rättsliga konsekvenser.

Det framhåller Internationella samordningsgruppen med bland andra Sverige i ett gemensamt uttalande efter sitt virtuella möte den 16 december. Andra länder i gruppen är Storbritannien, Kanada och Ukraina.

”Vi har skickat ytterligare en begäran som bjuder in Iran till att diskutera frågor som rör vårt anspråk och krav på skadestånd för nedskjutningen av PS752 under veckan den 17 januari 2022”, skriver gruppen i sitt gemensamma uttalande.

Sverige och andra i Samordningsgruppen överväger åtgärder under internationell rätt

Gruppen beklagar dock iranska regimens ovilja att diskutera frågan på konstruktivt och lämpligt sätt och tillägger.

”Det har gått nästan två år sedan nedskjutningen av passagerarplanet PS752. Och ändå har [den iranska regimen] inte visat något intresse av att fullfölja sina internationella rättsliga skyldigheter. Samordningsgruppens tålamod håller på att ta slut.”

”Vårt svar till Iran [visar] att de har fram till den 5 januari 2022 på sig att bekräfta om de är villiga att inleda förhandlingar med Samordningsgruppen, varefter vi måste anta att ytterligare försök att förhandla med Iran om skadestånd är meningslösa.”

”[Därefter måste] Samordningsgruppen seriöst överväga andra åtgärder för att lösa denna fråga inom ramen för internationell rätt.”

Samordningsgruppen upprepar dessutom sitt fortsatta stöd till offrens familjer. Gruppen understryker att den står enda i sitt mål att utkräva iranska regimen på ansvar för nedskjutning av passagerarplanet PS752.

176 oskyldiga människor dödades, däribland 17 svenskar, när regimen sköt ner planet strax efter att det hade lyft från Teherans internationella flygplats. En majoritet av offren var iranier flera med dubbla medborgarskap i Storbritannien och Kanada.

FFFI rapporterade i februari förra året att ”en läckt ljudinspelning av en iransk pilot som pratade med kontrolltornet i Teheran visar att Iran omedelbart visste att det hade skjutit ned” planet.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau har också sagt att det finns bevis att planet sköts ner, enligt rapporter från Aftonbladet.