Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN kräver att regimen stoppar straffrihet för MR-brott i Iran

FN fördömer traditionsenligt allvarliga och systematiska människorättskränkningar i Iran och uppmanar regimen att stoppa straffrihet för dessa MR-brott. Generalförsamlingen antog igår sin årliga Iranresolution om läget för mänskliga rättigheter i landet med 78 röster mot 61. Årets resolution är det 68:e i sitt slag sedan 1979.

I år uttrycker generalförsamlingen återigen allvarlig oro över en rad systematiska MR-brott, inte minst regimens brutala nedslag mot folkliga protester.

Resolutionen fördömer bland annat regimens ökade användning av dödsstraff, avrättningar, godtyckliga arresteringar samt tortyr. Den uppmärksammar också regimens hot, förföljelse och arrestering av oppositionella och människorättsaktivister.

Generalförsamlingen tar även upp godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och andra omänskliga behandling och straff mot fredliga demonstranter. Den uttrycker särskilt oro över att regimen använder tortyr för att tvinga fram bekännelser samt förvägrar politiska fångar nödvändigt vård och medicinsk behandling.

”Vi upprepar vikten av trovärdiga, oberoende och opartiska utredningar som svar på alla fall av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna … inklusive påtvingade försvinnanden, utomrättsliga avrättningar och förstörelse av bevis i samband med sådana kränkningar.” Det framhåller generalförsamlingen i sin resolution och kräver ett slut på rådande ”straffrihet för sådana kränkningar.”

FFFI välkomnar resolutionen men uppmanar FN att göra mer

FFFI välkomnar årets Iranresolution som dokumenterar och uppmärksammar endast en bråkdel av regimens MR-brott.

Men årets resolution, precis som åren innan, faller kort när det gäller att verkligen ta itu med det allvarliga läget. Den innehåller inga internationella åtgärder för att utkräva regimen på ansvar. Istället förskjuter generalförsamlingen ansvaret till regimen och dess så kallade rättsväsende som är ansvarig för många av de dokumenterade MR-brotten.

Därför ställer sig FFFI bakom oppositionsledaren Maryam Rajavis krav på en internationell process för att ställa regimen till svars. FFFI uppmanar Sverige att agera i både FN och EU för att hänskjuta regimens MR-brott till FN:s säkerhetsråd så att högste ledaren, Khamenei, presidenten, Raisi och chefen för rättsväsendet, Eje’I, kan ställas inför rätta i en internationell domstol för bland annat 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar samt dödandet av 1500 demonstranter under 2019 års novemberprotester.