Nyheter

Amerikanska experter: Biden bör stödja iranska oppositionen

En panel av amerikanska utrikespolitiska experter var överens om att Biden-administrationen måste anta en mer beslutsam Iranpolitik baserad på mänskliga rättigheter och stöd för frihetskampen i Iran för att bemöta växande hot från regimen.

Experterna talade under en briefing organiserad av Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) i Washington på onsdagen.

De påpekade att Biden-administrationens försök att återuppliva och rädda kärnteknikavtalet är ett misstag. De betonade att USA bör istället sätta en tidsfrist, införa straffåtgärder och lägga fram en trovärdig militär lösning när regimen utnyttjar pågående förhandlingar för att köpa tid.

Panelen var dessutom överens om att USA måste stödja den inhemska oppositionen, NCRI, och iranska folkets kamp för ett fritt och demokratiskt Iran. De påpekade att detta var den enda hållbara lösningen eftersom regimen i Iran utgör idag ett allvarligt hot mot sin egen befolkning, regionen och världen.

Flera av experterna lyfte även fram Raisis inblandning i historiska MR-brott och hänvisade till de växande folkliga protesterna i Iran under de senaste åren.

Utdrag från experternas anförande

Några av talarna vid onsdagens briefing var David Shedd, tidigare direktör för försvarets underrättelsetjänst (2014–2015); Jonathan Ruhe, JINSA:s utrikespolitiska chef (Jewish Institute for National Security of America); och Matthew Kroening, amerikansk statsvetare och nationell säkerhetsstrateg.

”Regimen i Iran har blivit mer totalitär under det senaste året med Ebrahim Raisi som president. Han borde stå inför rätta i domstolen i Haag istället för att ockupera presidentposten”, sade senator Joseph Lieberman, amerikansk senator (1989-2013), beträffande Raisis inblandning i 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar.

Ambassadör Robert Joseph tillade, ”Vi [USA] kan föra en missriktad politik som stöder förtryckarna eller så kan vi stödja iranska folket att stå upp mot sina förtryckare. Att blidka en skurkregim är fel val. Det rätta valet är att stödja motståndsrörelsen mot denna regim.”

David Shedd tog upp regimens repression och nedslag mot protester och sade. ”Det finns inga tecken på att regimen avser att minska sitt inhemska förtryck och sin kväsning av dem som motsätter sig regimen och talar ut. Det bedrägliga valet där Raisi utsågs som vinnare och Khameneis roll i att stödja detta indikerar att regimen kommer bara att bli hårdare i sin jakt på oppositionen utomlands.”

Nya avslöjande om regimens drönarprogram

NCRI presenterade sin nya rapport om regimens drönarprogram under onsdagens briefing.

”Vi avslöjar [idag] för första gången ett antal bulvanföretag som driver regimens drönarprogram. Dessa företag har civila namn men står i revolutionsgardets tjänst. De tillhandahåller regimens drönarprogram med reservdelar och tillbehör”, sade Alireza Jafarzadeh, biträdande chef för NCRI:s kontor i USA.

Han uppmanade USA, EU och Storbritannien att införa sanktioner mot dessa 15 bulvanföretag och tillade. ”De är i själva verket ett smugglingsnätverk och hjälper revolutionsgardet att kringgå sanktioner.”

Jonathan Ruhe välkomnade NCRI:s nya avslöjanden och sade. ”Irans användning av drönare i regionen syftar till att projicera styrka utomlands och kompensera för regimens svagheter på hemmaplan.”

”Iran har förbättrat sin drönar- och robotkapacitet under de senaste fem åren genom att utnyttja kärnteknikavtalets fördelar. Det använder allt mer en blandning av drönare och robotar” i regionen.

”Drönare är ett verkligt hot i Mellanöstern. Iran skickar drönare till bundsförvanter för att främja sina mål i regionen och destabilisera regionen. Vi måste lägga mer fokus på den iranska regimen och öka trycket”, förklarade Matthew Kroenig och tillade.

”Vi behöver öka det ekonomiska trycket samt stödja iranska folkets strävan för demokrati.”