Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Iranska regimen avrättar sex fångar medan världen firar MR-dagen

Iranska regimen avrättade sex fångar i ett fängelse i Kerman inför den international MR-dagen. Avrättningarna verkställdes den nionde december med tre kvinnor bland avrättade.

En vecka tidigare avrättade regimen minst tre andra fångar i städerna Zanjan, Isfahan och Neyshabu.

Regimen har därmed avrättat 187 fångar sedan Raisi tog över presidentposten och utsåg Gholam-Hossein Mohseni Eje’i till chef för rättsväsendet. Antalet rapporterade avrättningar under 2021 uppgår nu till 330.

Dessa avrättningar är regimens svar till det ökade missnöjet i det iranska samhället mot prästerskapets envälde.

Regimen står idag inför flera olika kriser bland annat en ekonomisk kris som den inte kan eller förmår lösa. Den fruktar för sin överlevnad när regimkritiska protester växer över hela landet. Regimens ledare ser således ökad repression och ökade avrättningar som enda utväg för att säkra greppet om makten.

Iranska aktivister och den prodemokratiska oppositionen, NCRI, har varnat för en ny våg av massavrättningar i Iran. De har uppmanat EU och USA att inför MR-sanktioner mot regimens president Raisi och andra regimledare.

De har också manat västvärlden att hänskjuta regimens allvarliga MR-brott till FN:s säkerhetsråd för att åtala och lagföra regimens ledare i en internationell domstol.

Många kräver också att FN ska skicka en delegation till Iran för att besöka regimens fängelser och möta politiska fångar samt anhöriga till avrättade och frihetsberövad aktivister.

NCRI startade en internationell kampanj den sjätte december och uppmanade EU och FN att vidta skyndsamma åtgärder för att rädda livet på politiska fången, Abbas Daris.

Abbas var arresterad under de folkliga protesterna i november 2019 och är dömd till döden anklagad för det påhittade brottet “krigföring mot gud”.