Nyheter

Islamisk friskola i Örebro stängs

Friskolan Alsalam på Väster i Örebro kommer att läggas ner redan första december. Orsaken är att stiftelsen som driver friskolan stängs ute från bankkonton och inte heller lyckas försäkra verksamheten, enligt styrelsen för stiftelsen bakom skolan.

I somras drog Skolinspektionen in tillståndet för Al-Azharskolan, som haft lokaler i Mellringe och Vivalla. Orsaken var att en styrelsemedlem tidigare hade rest till Syrien för att ansluta till IS. Nu väljer också Alsalamskolan att stänga. Och det beror på att de sammanblandas med Al-Azhar.

Alsalamskolan bedrev inte en skola i enlighet med svensk lag och läroplan. Deras syfte var att skapa ett parallellsamhälle till det som övriga örebroare lever i. Detta leder till en homogen situation, en kunskapsbrist samt minskade möjligheter för dessa elever att leva ett valfritt liv i Sverige.”

Alsalam i Örebro har under åratal fått massiva kritik efter att Skolinspektionen granskat verksamheten, rapporterar bland andra SVT.

Skolan startade 2003 och redan 2005 granskades stiftelsen Al-Risalah som driver Alsalam och det finansiella stöd de får från islamiska organisationer i Saudiarabien.

Kritiken gäller bland annat att det är brist på behöriga lärare, många lärare som slutar, kursplaner som inte följs, brister i betygssättningen och elever som delas upp i flick- och pojkgrupper på lektionerna.

2011 granskades skolan av Uppdrag granskning efter att stiftelsen som driver skolan, Al-Risalah Skandinaviska Stiftelse, velat bygga en moské i norska Tromsö. När dåvarande ordförande Hussein Aldaoudi intervjuas uttrycker han kontroversiella åsikter om homosexuella och säger att riktiga muslimer inte kan vara homosexuella.

Händelsen ledde till att RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, anmälde skolan till Skolinspektionen.