Nyheter

Konferens i Washington DC för ett fritt och demokratiskt Iran

Iranska regimens vägran att samarbeta kring sitt kärnteknikprogram, destruktiva inblandning i regionen och fortsatta stöd för terrorism diskuterades under en konferens i Washington DC på torsdagen.

Konferensen uppmärksammade dessutom den roll som iranska regimens nya president, Ebrahim Raisi, spelar i Teherans allt mer aggressiva och trotsiga hållning i dessa frågor.

Konferensen lyfte även fram Raisis inblandning i massaker på 30,000 politiska fångar och andra MR-brott i Iran.

USA:s tidigare vicepresident Mike Pence och iranska oppositionsledaren Maryam Rajavi är konferensens huvudtalare. Andra talare var från både demokraterna och republikanerna samt iransk-amerikanska samfundet.

Talarna uppmanade USA och det internationella samfundet att vidta åtgärder för att ställa honom inför rätta för brott mot mänskligheten och folkmord.

Deltagarna i konferensen och talarna betonade att regimen i Iran har aldrig varit svagare och avser att säkra sin överlevnad och sitt grepp om makten genom fortsatt repression, terrorism och strävan efter kärnvapen.

De uppmanade Biden-administrationen och världssamfundet att stå med iranska folket och stödja iranska folket och deras motståndsrörelse, NCRI, och Folkets mojehedin (PMOI/MEK) för en demokratisk förändring i Iran.

Utdrag från talarnas anförande

Iranska nationella motståndsrådet, NCRI:s valda president, Maryam Rajavi:

Iranska folket och iranska motståndsrörelsen är fast beslutna att etablera en republik baserade på demokratiska värderingar, där all makt utgår från folket. För detta har 120,000 av Irans bästa barn gett sina liv.

Khamenei har för avsikt att bevara sitt sköra envälde med Raisi och hans kabinett, dominerad av befälhavare från revolutionsgardet samt en politik utifrån konfrontation. Men avståndet mellan folket och regimen är så stor att Khamenei kan varken lösa [existerande] kriser eller stoppa det folkliga missnöjet.

Så, låt det vara klart: iranska folket förkastar regimen i sin helhet. Regimskifte i Iran av det iranska folket och deras motståndsrörelse är oundvikligt, ingenting kan hindra detta. Det är dags att världssamfundet också inser detta faktum.

Prästerskapet utnyttjar kärntekniksamtalen för att tysta det internationella samfundets kritik av den förvärrade situationen för mänskliga rättigheter i Iran, dess terrorism och inblandning i regionen. Det är dags att överge denna politik som ignorerar regimens grymheter.

Iranska folket har tydligt visat sina krav och sin beslutsamhet för att åstadkomma en förändring. De är redo att störta regimen mer än vid något annat tillfälle. Det är dags för världen att stå med folket i Iran och deras önskan om förändring.

USA:s 48:e vicepresident, Mike Pence:

Jag kan säga med säkerhet att det amerikanska folket stöder ert mål att upprätta en sekulär, demokratisk, icke-nukleär iransk republik av och för iranska folket.

Vi konfronterade regimens illasinnade aktiviteter i hela regionen. Och vi tvekade inte att vidta beslutsamma åtgärder för att stoppa världens farligaste terrorist, chefen för revolutionsgardets Quds-styrkan. Idag, Qassem Soleimani är borta.

Iranska regimen har aldrig varit svagare än den är idag. Dess ekonomi är i spillror. Inflationstakten har skjutit i höjden. Och allting tyder på att iranska folket är redo för en förändring.

Utnämningen av Ebrahim Raisi till Irans president är ett tecken på regimens växande desperation och sårbarhet. Raisi var ansvarig för prästerskapets dödsskvadroner för 30 år sedan. Han är en brutal massmördare ansvarig för 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar.

Hans utnämning till president syftar till att tysta oliktänkande i landet och skrämma iranska folket till tystnad. Ebrahim Raisi måste avsättas från sitt ämbete av Irans folk och han måste åtalas för brott mot mänskligheten och folkmord.

Iranska motståndsrörelsen har aldrig varit starkare än vad den är idag. Motståndsrörelsens enheter i Iran ger iranska folket. De är drivkraften bakom strävan att åstadkomma en förändring inifrån med uppror och fortsatta protester.

Vi står helhjärtat bakom iranska folket och deras motståndsrörelse. Iran har ett alternativ, ett välorganiserat, fullt förberett och kvalificerat alternativ med folkligt stöd som heter, Folkets mojahdein (PMOI/MEK).

Maryam Rajavi, som leder Folkets mojahedin, är en inspiration för världen. Hennes tiopunktsplan för Irans framtid kommer att säkerställa yttrandefrihet, mötesfrihet och friheten för alla iranier att välja sin egen ledare. Vi står med det stolta folket i Iran eftersom det är det rätta att göra och för att regimen i Teheran hotar freden och säkerheten i världen.

Senator Joseph Lieberman, demokratisk senator (1989-2013):

Regimen i Iran har aldrig varit svagare. Landets ekonomi är i spillror. Den har inte skyddat iranska folk från covid-19 vilket i sig är en grymhet. Vi borde öka trycket på regimen och implementera nya sanktioner.

1988 avrättade iranska regimen 30,000 av Guds barn bara för att de var medlemmar i oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK). Vi är stolta över att hedra deras minne idag och vi kommer att kämpa tills vi når vårt mål, ett fritt och demokratiskt Iran.

Istället för att sitta som president i ett stort land som Iran borde Raisi arresteras och föras till Haag för att ställas inför rätta för brott mot mänskligheten och folkmord.

Det största hotet som USA står inför idag är från regimen i Iran. Iranska regimen underblåser krig och underminerar regeringar i regionen. Den för med sig obeskrivligt lidande och död till folket i Libanon, Syrien, Jemen, Irak och i Iran.

Michael Mukasey, USA:s tidigare justitieminister

Världen och USA borde inte stå förlamad inför prästerskapets olika och omfattande handlingar. Det enda sättet att stoppa regimens beteende är att störta själva regimen. Fortsatt press genom sanktioner, vägran att låta sig luras av regimens oärliga åtaganden kring sitt kärnteknikprogram, och jakten på enskilda brottslingar är några av de verktyg som vi har och vi bör inte tveka att använda dem.