Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

16 nya avrättningar i Iran

Iranska regimen verkställde 16 nya avrättningar mellan den 10 och 17 oktober. Avrättningarna syftar till att skapa en atmosfär av rädsla i samhället när det folkliga missnöjet och regimkritiska protester växer.

FFFI fördömer dessa avrättningar och uppmanar Sverige att pressa iranska regimen till att stoppa avrättningar i Iran.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) uppmanar i ett uttalande FN:s medlemsstater att hänskjuta iranska regimens systematiska MR-brott till säkerhetsrådet för att ställa regimens ledare till svars för 40 år av brott mot mänskligheten och folkmord.

FFFI ställer sig bakom detta krav och uppmanar Sverige och regeringen att tillsammans med EU leda de internationella instanserna i detta avseende.

Internationella påtryckningar skjuter fram avrättning av minderårig

Samtidigt ledde Amnesty International en global kampanj för att stoppa avrättningen av Arman Abdolali som var 17 år när han arresterades.

Amnesty skriver på twitter på onsdagen att avrättningen har nu skjutits upp en vecka. Människorättsorganisationen kritiserar samtidigt iranska regimen för att göra narr av rättvisa för minderåriga.

”Khamenei måste omedelbart stoppa genomförandet av Arman Abdolalis dödsstraff och se till att han får en rättvis rättegång utan dödsstraff”, skriver Amnesty.

Storbritannien och flera andra länder fördömde den planerade avrättningen eftersom Arman Abdolali var under arton när han ska ha begått det påstådda brottet. De uttryckte dessutom oro över rapporter om att regimen ska ha tvingat fram ett erkännande under tortyr.

”Avrättningen är ett flagrant brott mot internationell rätt. Storbritannien uppmanar Iran att omedelbart stoppa den”, skriver Rita French, Storbritanniens FN:s ambassadör för mänskliga rättigheter i Genève.

Flera av de 16 offren var identifierade enligt uppgifter till FFFI

10 oktober

Esmail Ghassabi-Sini, Dastgerd-fängelset i Esfehan.
Omid Sarani, Birjand-fängelset.
Ebrahim Rakhshani, Ghayen-fängelset.
Mohammad Latifi, 23 år, tillsammans med en annan oidentifierad fånge, Dizelabad-fängelset i Kermanshah.
Manouchehr Kazemi, Ghezel Hesar-fängelset i Karaj.
Två oidentifierade fångar avrättade genom hängning i Qom. Ett av offren var en afghansk medborgare.

14 oktober

Hossein Shamsi, Ali Mokhtari, Hossein Amiri och Yavar Dehzadeh, Dastgerd-fängelset i Esfehan.

17 oktober

Younes, Soheil Hojjatfar, 39 år, och Hamed Jafarzadeh, 41 år, Zanjan-fängelset.
Musa Shahbakhsh, Zahedan-fängelset.