Nyheter

Digital konferens om 1988 års massaker i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), deltog tillsammans med 1000 tidigare politiska fångar och iranier från världen över i en digital konferens om 1988 års massaker i Iran på fredagen.

Ebrahim Raisi, regimens nuvarande president, var en av fyra medlemmarna i Teherans dödskommission som översåg och genomförde massavrättningarna 1988.

Konferensen uppmärksammade denna massaker på 30,000 politiska fångar i Iran och hedrade offren, en majoritet av dem från Irans främsta opposition, Folkets mojahedin (PMOI/MEK).

Flera av offrens anhöriga i Iran trotsade regimens förtryck och censur och skickade videoklipp till konferensen från Iran. Även anhöriga till offren från andra länder i världen, däribland Sverige, talade till konferensen.

De berättade om hur deras anhöriga var avrättade av regimen enbart för att ha stött oppositionen, PMOI/MEK, och uttryckte stöd för NCRI och dess valda president, Maryam Rajavi.

Deras budskap var att familjerna kommer aldrig att glömma eller förlåta det som hände under sommaren 1988 och fortsätta kämpa för rättvisa och sanningen.

Andra talare stödjer familjernas kamp

Oppositionsledaren, Maryam Rajavi, var konferensens huvudtalare. Hon uppmärksammade den senaste tidens framgångar för den folkliga rörelse som strävar efter sanningen och rättvisa. Hon uppmanade världssamfundet att ställa Raisi och andra regimledare till svars och åtala dem för brott mot mänskligheten.

Konferensen hörde även från MR-advokater, MR-experter från FN och andra internationella människorättsorganisationer samt flera tidigare politiska fångar.

Italiens tidigare utrikesministrar Franco Frattini och Giulio Terzi, Kanadas tidigare utrikesminister John Baird samt EU-ledamöterna och tidigare utrikesministrar för Belgien respektive Litauen, Guy Verhofstadt och Audronius Ažubalis var också bland talarna.

Talarna påpekade i sina anföranden att 1988 års massaker uppgår till ett brott mot mänskligheten och möjligen folkmord. De betonade dessutom vikten av internationella insatser för att utkräva förövarna på ansvar och få ett slut på den straffrihet som råder i Iran.

De ställde sig bakom kraven på en FN-utredning. De uppmanade världsledarna och FN att agera för att säkra denna utredning och vidta åtgärder för att åtala och lagföra de ansvariga för dessa massavrättningar.

Utrikesministrarna kritiserade EU:s skamliga tystnad och krävde en förändring. De visade dessutom solidaritet med offrens familjer. De påpekade att det är dags att stödja och säkra en oberoende, internationell utredning av 1988 års massaker i Iran.

De berömde samtidigt iranska politiska fångar, oppositionella och aktivister för deras mod och för att fortsätta kampen för frihet och mänskliga rättigheter i Iran.

NCRI:s valda president, Maryam Rajavi, om kampanjen för rättvisa

”Rörelsen för rättvisa är för oss synonymt med uthållighet, ståndaktighet och motstånd för att störta prästerskapets styre. Och att med all vår styrka sträva efter att etablera frihet. Därför fortsätter regimen att förneka denna massaker, minimera antalet offer och radera deras identitet i ett försök att förlänga sitt envälde”, sade Maryam Rajavi och tillade.

”Jag uppmanar återigen USA och Europa att erkänna 1988 års massaker i Iran som ett folkmord och ett brott mot mänskligheten. De bör inte välkomna Raisi i sina länder. De måste åtala och ställa honom till svars.”

”Regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran, särskilt den grymma behandlingen i landets fängelser, bör hänskjutas till FN:s säkerhetsråd.”

FN måste ”besöka iranska regimens fängelser och träffa fångarna där, särskilt politiska fångar”, sade hon och upprepade en tidigare uppmaning till FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s människorättsråd, FN:s särskilda rapportörer och internationella människorättsorganisationer.

Dominique Attias, fransk advokat och ordförande i Europeiska advokatsamfundet (FBE):

Detta är ett brott mot mänskligheten och måste stoppas. Européer och hela världen är tysta. Iran styrs idag av en mördare. Iranska parlamentet kan ha accepterat honom, men vi gör inte det. Iranska kvinnor kommer inte att acceptera honom. Kvinnor är en viktig del av samhället.

Om vi blundar kommer vi också att vara ansvariga. Europeiska advokatsamfund kommer att stå med dig.

Geoffrey Robertson QC, framstående brittisk jurist och författare specialiserad på mänskliga rättigheter, krigsbrott och brott mot mänskligheten

Att döda fångar har varit ett brott i århundraden. Skillnaden är att om det uppgår till folkmord så finns det en internationell konvention som gör att länder har ett ansvar att vidta åtgärder och straffa de ansvariga för folkmordet.

Det är viktigt att utreda huruvida det som hände MEK-medlemmarna uppgår till folkmord under gällande lagar. Folkmord är att döda en grupp baserad på deras religion eller etnicitet.

[Regimens grundare], Khomeinis fatwa började med att säga att Folkets mojahedin (PMOI/MEK) inte tror på islam, och är således avhoppare och har fört krig mot Gud: ”moharebe”. Skillnaden mellan MEK och Khomeini var därför grundade i deras olika syn på islam.

Det råder ingen tvekan om att det finns ett fall för att väcka åtal mot [regimens president Ebrahim] Raisi m.fl. Detta brott kräver internationellt ansvar. Något måste göras åt det precis som det gjordes mot de ansvariga för massakern i Srebrenica.