Historisk rättegång i Stockholm, Mänskliga Rättigheter, Massaker

Historisk rättegång i Stockholm om 1988 års massaker i Iran -forts

Rättegången mot den iranske mannen som är åtalad för folkrättsbrott fortsatte på tisdag den 17:e augusti med åklagarens sakframställning..

Hamid Nouri gick in i rättssalen i handbojor och fotbojor med sina advokater och placerades i den tilltalades säte. Det fanns inga tecken på de till synes saftiga och löjliga leenden som han hade den första dagen och han verkade deprimerad.

Uppdateras:

Förhandlingen inleddes med fortsatt läsning av åtalet av åklagaren i målet Martina Winslow. Åklagaren fortsatt sina kommentarer i ett brev skrivet den 15 juli 1988 i protest mot avrättningen av Mujahedin. Åklagaren beskrev en ljudupptagning från ayatolla Montazeri, regimens näst högt uppsatta prästman vid 1988 års massaker på politiska fångar i Iran, som avslöjar information kring omfattningen av denna massaker och regimens brutalitet mot regimkritiker och oppositionella. Åklagaren förklarar även möten mellan Montazeri och dödskommittén.

Åklagaren läste texten i Montazeris brev till Nayeri, Eshraghi, Pourmohammadi och Raisi och citerade Montazeris kommentarer: ”Mujahedin-e Khalq är inte individer, det är ett mått av tanke och de främjas genom dödande.

Åklagaren läste upp namnen på ett stort antal Mujahedin som avrättades av Khomeinis fatwa. Namnen på Mujahedin, som var dömdatill flera års fängelse men avrättades efter Fatwan.

I en annan del av åtalet avrättade åklagaren politiska fångar från marxistiska grupper. Han läste namnen på ett antal marxistiska fångar som avrättades i september 1988.