Engagemang, Nyheter

Internationellt toppmöte för ett fritt Iran 2021

Lördagens internationella konferens är den första dagen av ett tredagars digitalt toppmöte mellan den 10 och 12 juli till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran.

Iranier, parlamentariker och människorättsaktivister från 105 länder deltog i toppmötet för att stå i soliditet med iranska folket och stödja deras frihetskamp mot prästerskapet envälde. Svensk- och exiliranier medverkar med en stödaktion på Mynttorget i Stockholm.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) presenterade sin demokratiska plattform för framtida Iran sammanfattade i oppositionsledaren Maryam Rajavis tiopunktsplan, under lördagens internationella toppmöte.

Flera medlemmar från oppositionens motståndsenheter trotsade regimens förtryck och deltog direkt i toppmötet från flera iranska städer. De uttryckte i sina tal stöd för NCRI och oppositionsledaren, Maryam Rajavi. De betonade att de kommer att fortsätta kämpa för ett fritt och demokratiskt Iran.

Deltagarna och talarna i lördagens toppmöte uppmanade internationella samfundet och världsledare att erkänna och stödja NCRI som ett demokratiskt alternativ till prästerskapets envälde. De påpekade att den prodemokratiska oppositionen, NCRI, har ett folkligt stöd och är på frammarsch i Iran.

De manade dessutom EU och USA att stödja den pågående kampanjen för att ställa regimens ledare och kommande president, Ebrahim Raisi, inför rätta för systematiska MR-brott däribland 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran.

Över 20 amerikanska senatorer och kongressledamöter från både demokraterna och republikanerna var bland talarna däribland ordförande för senatens utrikesutskott, demokraten Senator Bob Menendez, och Senator Ted Cruz. De betonade att de står med iranska folket och stöder deras frihetskamp mot regimen.

Utdrag från samtliga gästtalare under lördagens toppmöte finns på NCRI:s direkt rapportering här. Ett urval följer här nedan.

Toppmötets huvudtalare, Iranska nationella motståndsrådet, NCRI:s valda president Maryam Rajavi

I sitt anförande vid toppmötet sammanfattade oppositionsledaren Maryam Rajavi iranska folkets och motståndsrörelsens krav i tre ord: frihet, demokrati och jämlikhet.

Hon påpekade att massmördaren Raisis utnämning som president visar att prästerskapets styre befinner sig i sitt svagaste läge och att motståndsrörelsen är på frammarsch.

”Regimen befinner sig politiskt och socialt i ett undantagstillstånd och brottas med tuffa kriser. [Samtidigt] har iranska samhället gått in i en fas av omvälvningar och uppror sedan december 2017. Ett landsomfattande nätverk av modiga, osjälviska rebeller som utgör kärnan i motståndsenheternas kamp mot prästerskapets envälde i Iran har uppstått.”

Hon uppmanade internationella samfundet att erkänna iranska folkets frihetskamp för att störta regimen och deras strävan att förverkliga dessa tre krav i Iran och tillade.

”Iranska folket finner sitt svar och sin lösning i en frihetsälskande motståndsrörelse. För att uppnå detta ärofulla mål förlitar sig iranska motståndsrörelsen på folket som inte nöjer sig med något annat än att störta regimen.”

”Vår tillgång är uppresning och uppror från den unga generationen som kom ut på gatorna i november 2019. Och vår makt kommer från ett landsomfattande nätverk av motståndsenheter som har varit aktiva under hela året. Under 2020 fördubblade motståndsenheterna antalet aktiviteter och verksamheter jämfört med föregående år för att bryta förtrycket.”

”[Iranska motståndsrörelsen] har insisterat på regimens störtande i fyra årtionden. Och vi kommer att betona detta med allt vi har och vi ska fortsätta trycka på detta så att förtrycket bryts och Iran blir fri.”

Utdrag från internationella gästtalares tal vid toppmötet för ett fritt Iran

USA:s tidigare utrikesminister, Mike Pompeo:

Mike Pompeo påpekade i sitt anförande att iranska folket bojkottade regimens presidentval och det vet regimen om. ”Hela världen kunde se att detta [presidentval] var ett skådespel”, sade han och tillade.

”Iranska folket vill blomstra i sin tro och skydda sina familjer. Vi måste fortsätta stödja det iranska folket när de kämpar för ett friare och mer demokratiskt Iran på alla sätt som vi kan.”

”Vi kan inte skicka enorma summor och ekonomiska fördelar till ayatollan [läs, regimens högste ledare, Khamenei] i hopp om att han inte kommer att använda dem för att stödja terrorism. Ett sådant tänkande är dumt, farligt och bakåtsträvande.”

”Det finns inga moderata krafter inom denna regim. Raisi måste ställas till svars för sin roll i 1988 års massaker. Vi kommer aldrig att glömma alla era nära och kära som dödades av regimen eller sitter frihetsberövade nu i fängelse.”

Sloveniens premiärminister, Janez Janša:

”Iranska folket förtjänar demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Internationella samfundet bör stödja dem bestämt. Iranska regimen måste ställas till svars för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Och det internationella samfundet måste vara mer beslutsam i detta avseende.”

”Världen har glömt ort offren för 1988 års massaker i nästan 33 år. Det är dags att förändra detta. En FN-utredning är avgörande för att uppmärksamma denna fruktansvärda massaker. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att iranska regimens nästa president är Ebrahim Raisi som Amnesty International har anklagat för brott mot mänskligheten för hans roll i 1988 års massaker.”

”Jag stöder därför återigen uppmaningen från FN:s särskilde Iranrapportör som har efterlyst en oberoende utredning av de statliga avrättningarna av tusentals politiska fångar [i Iran] och Raisis ansvar.”

Kanadas tidigare premiärminister, Stephen Harper:

”Iranska folket har fått lida mer än någon annan under prästerskapets tyranni. De längtar mer än någon annan efter att det ska avsättas och ersättas av de demokratiska, sekulära och pluralistiska krafter som NCRI representerar.”

”Raisi är just den person som regimen länge har anförtrott för att fängsla eller döda alla de verkliga moderata krafterna i 1988. Han beordrade avrättningen av cirka 30,000 politiska fångar.”

”Viljan hos vissa att förnya kärnteknikavtalet (JCPOA) uppmuntrade regimen att åsidosätta alla förevändningar om en så kallade moderat kandidat i sitt senaste skenval. De miljoner som [Iran] fick efter genomförandet av JCPOA användes för att stödja och ytterligare stärka det terroristnätverk som regimen stöder i hela Mellanöstern.”

Italiens tidigare utrikesminister och EU-kommissionär, Franco Frattini:

”Om vi faller i fällan att sitta runt förhandlingsbordet och förhandla igen legitimerar vi bara regimen. Detta är ett erkännande av deras roll och deras roll är tyvärr att destabilisera hela Mellanöstern.”

”Regimen använde kärnteknikavtalet som ett verktyg för att få ett erkännande för sin roll i regionen. [Regimen] vill ha ett politiskt erkännande och det bör den inte få. Regimens roll är att destabilisera hela Mellanöstern.”

”Regimens högste ledare utsåg Raisi [till president] vilket är ett tecken på svaghet. Regimen försöker tysta de som strävar efter frihet genom Raisis utnämning.”

”Min personliga åsikt är att straffåtgärder påverkar inte iranska folket som strävar efter frihet eftersom att lyfta sanktionerna kommer bara ge mer pengar till regimen och inte folket i Iran.”

Tidigare talman vid brittiska underhuset, John Bercow:

”Jag är här för att uttrycka solidaritet och stöd för folket i Iran i deras fortsatta strävan och kamp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.”

”Amnesty Internationals uppmaning att utreda Raisi för brott mot mänskligheten måste respekteras. Den här mannen har mycket att svara för. Och han är själva förkroppsligandet av den blodtörstiga tyrannen. Diktaturen [i Iran] för med sig skrämmande missgynnande och ofta fattigdom för de människor som lider under dess envälde.”

”Jag stöder NCRI:s valda president Maryam Rajavis tiopunktsplan för landets framtid.”

Demokratiska partiets tidigare interimsordförande, Donna Brazile:

”Jag är tacksam och ödmjuk för att jag får vara med er idag. Ödmjuk inför det anmärkningsvärda mod som ni visar i ert ledarskap. Ödmjuk när man ser er stå upp mot det religiösa tyranniet. Ödmjuk inför er beslutsamhet och strävan efter en sekulär stat.”

”Kampen för självbestämmande, jämställdhet och mänskliga rättigheter är ofta svår och alltid lång. Ge aldrig upp, ge aldrig upp. Glöm aldrig att när ni förespråkar jämlikhet för alla står ni på sanningens sida.”

”Den partiöverskridande andan och den nuvarande kongressen, den 117:e kongressen, i USA kommer att fortsätta att stödja er. Vi kommer att stå med er.”

Storbritanniens tidigare försvarsminister och minister för internationell handel, Liam Fox:

”Roten till Irans export av instabilitet ligger i Khameneis ambitioner att vara ledare för islam. Ett avtal med Iran kan vara möjligt, men det måste ta hänsyn till Irans kränkningar av de mänskliga rättigheterna och exporten av terror.”

Frankrikes tidigare utrikes- och EU-minister, justitieminister, inrikesminister och försvarsminister, Michèle Alliot-Marie:

”Jag vill tacka er för att ni leder kampen och för att ni försvarar demokrati och yttrandefrihet i Iran. Jag hoppas att er [demokratiska] värderingar ska förverkligas i framtiden.”

”Valet i Iran återspeglade iranska folkets missnöje. Världen skulle vilja se Iran som en kraft för fred och stabilitet. Irans folk måste kunna välja sitt eget öde.”