Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Amnesty kräver att Iran stoppar avrättning av ung man arresterad som 17-åring

Amnesty kräver att iranska regimen stoppar avrättningen av 20-årige Hossein Shahbazi som är planerad för den 28 juni.

FFFI har tidigare rapporterat om avrättning av minderåriga i Iran. Regimen avrättade minst fem ungdomsbrottslingar under förra året.

FN:s särskilde rapportör för Iran har också i flera rapporter uttryckt oro för ökade användning av dödsstraff mot minderåriga i landet.

Hossein arresterades och dömdes till döden när han var 17 år anklagad för mord.

Dödsdomen var delvis baserad på bekännelser som regimens så kallade rättsväsende tvingade fram under tortyr, enligt Amnesty.

”Att använda dödsstraff mot någon som var barn vid tidpunkten för brottet är förbjudet enligt internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och bryter mot Irans internationella skyldigheter. Att verkställa denna avrättning vore ett avskyvärt angrepp på barns rättigheter och ett absolut hån mot rättvisan.”, skriver Amnesty in en brådskande kampanj för att rädda Hosseins liv och tillägger.

”Vi uppmanar det internationella samfundet, däribland ansvariga FN-organ och EU och dess medlemsstater, att snarast ingripa för att rädda den här unge mannens liv.”