Ledare

Sverige måste kräva en FN-utredning då Raisi försvarar 1988 års massaker

Iranska regimens nya president Ebrahim Raisi försvarade sin roll i regimens tidigare och nuvarande MR-brott under hans första presskonferens den 21 juni. Raisi sade att han var stolt över sitt arbete som regimens åklagare och domare.
Raisi var en ledande medlem i Teherans dödskommission som översåg och genomförde massakern på 30,000 politiska fångar i iranska fängelser under sommaren 1988. Amnesty och FN:s människorättsexperter har beskrivit massakern som ett pågående brott mot mänskligheten.

Som chef för regimens så kallade rättsväsende var Raisi även ansvarig för morden på 1500 demonstranter när regimens repressiva säkerhetsstyrkor öppnade eld mot protester i november 2019 och efterföljande tortyr av tusentals demonstranter som arresterades i samband med dessa protester.  

FFFI fördömer Raisis kommentarer och uppmanar Sverige att ta sitt internationella ansvar genom att kräva att FN tillsätter en utredningsgrupp och utreder 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i Iran med mål att åtala de ansvariga.

Vidare uppmanar FFFI regeringen att arbeta tillsammans med andra EU-länder för att införa straffåtgärder mot Raisi under rådets ny mekanism för globala sanktioner mot människorättskränkningar, den så kallade Magnitskijlistan.

Sveriges ansvar och internationellt stöd för en utredning av regimens MR-brott

Regeringen förordnade i december förra året att åtal får väckas mot en iransk medborgare, Hamid Nouri, i Sverige för folkrättsbrott, grovt brott och mord mot bakgrund av misstänkt delaktighet i 1988 års massaker på politiska fångar i staden Karaj i Iran.  Fallet antas bli en av de största internationella rättegångarna hittills i Sverige. 

En talesperson för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter sade ”att inrätta en internationell utredningsgrupp är ett beslut för medlemsstaterna. Men kraven på att utkräva ansvar är en fråga som  FN:s MR-kontor och högkommissarien har uppmanat till vid flera tillfällen.”

Kommentarerna kom den sjätte maj efter att 152 tidigare ministrar och FN:s tjänstemän skickade ett brev till chefen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, med krav på att FN ska inleda en internationell utredning av 1988 års massaker i Iran.

Amnestys generalsekreterare, Agnes Callamard, påpekade nyligen att ”som chef för iranska rättsväsendet är Ebrahim Raisi ansvarig för en rad kraftåtgärder mot mänskliga rättigheter som sett hundratals fredliga dissidenter, människorättsförsvarare och medlemmar i förföljda minoritetsgrupper bli godtyckligt arresterade.”

Hon tillade, ”att Ebrahim Raisi blir befordrad till presidentposten istället för att utredas för mord, påtvingande försvinnanden och tortyr som uppgår till brott mot mänskligheten är en dyster påminnelse om att straffrihet fortfarande råder i Iran.”