Folkliga protester, Motståndsrörelsen, Nyheter

En majoritet av USA:s representanthus erkänner iranska folkets rätt till en demokratisk republik

Över 225 kongressledamöter i amerikanska representanthuset ställer sig bakom en resolution om Iran som bemöter hotet från regimen och erkänner iranska folkets rätt att upprätta en demokratisk republik baserad på religionsfrihet.

Den partiöverskridande resolutionen, H. Res. 118, presenterades under en online konferens på tisdagen organiserad av iransk-amerikanska samfund i USA. Flera kongressledamöter från både republikanerna och demokraterna som sponsrade resolutionen medverkade och talade under konferensen.

I parlamentets resolution nämns inte den gemensamma övergripande handlingsplanen, men den antyder enighet med tanken att USA:s politik gentemot den iranska regimen har varit för snävt inriktad på kärnkraftsprogrammet och bör utvidgas till att omfatta mer tryck på frågor relaterade till mänskliga rättigheter och regimens terrorism.

Resolutionen förördömer iranska regimens statliga terrorism och uttrycker stöd för iranska folkets strävan för en demokratisk, sekulär och icke-nukleär republik i Iran.

Den uppmärksammar och fördömer bland annat iranska regimens misslyckade bomb attentat mot Iranska nationella motståndsrådets årliga sammankomst i Paris i juni 2018 som ledde till arrestering och slutligen fällande dom i en belgisk domstol för fyra iranska agenter, inklusive en högt uppsatt diplomat som hade varit stationerad vid den iranska ambassaden i Wien.

Resolutionen avslutas med att förklara att USA: s representanthus ”står med folket i Iran som fortsätter att hålla legitima och fredliga protester mot en förtryckande och korrupt regim; och erkänner det iranska folkets rättigheter och deras kamp för att upprätta en demokratisk, sekulär och nukleär republik Iran. ”