Mänskliga Rättigheter

AI: Iran står ensamt för hälften av alla avrättningar i världen

Islamiska Republiken Iran avrättar fler människor per capita än något annat land i världen

Amnesty Internationals årsrapport om avrättningar över hela världen 2020, som publicerades onsdagen den 21 april, visar att antalet avrättningar förra året minskade med 26% jämfört med föregående år.

Men den islamiska republiken Iran med 246 registrerade avrättningar står ensamt för hälften av alla avrättningar i världen, där mörkertalet tros vara enormt.

194 av de som avrättades var relaterade till verkställandet av domen om ”vedergällning” i mordärenden, och 23 var relaterade till narkotikabrott, och andra anklagades för ”våldtäkt”, ”prostitution”, ”moharebeh” (kig mot gud) och ”korruption på jorden” De har avrättats.

Amnesty  säger att iranska myndigheter i allt högre grad använde dödsstraffet som ”ett vapen för politiskt förtryck” mot dissidenter, demonstranter och medlemmar av etniska minoritetsgrupper.

De avrättade också tre personer för brott som inträffade när de var under 18 år, i strid med internationell humanitär lag.