Avrättningar, Folkliga protester, Nyheter

Tre nya avrättningar i Iran med syfte att skapa rädsla i samhället

Avrättningar i Iran fortsätter samtidigt som regimtjänstemän och statliga medier varnar för ett kommande folkligt uppror mot prästerskapet.

Tre fångar var avrättade under söndagen genom hängning i staden Uromiyehs fängelse. Offren var identifierade som Ahad Habibvand, Sadegh Mohi, och Mohammad Karim Mahmoudi. De var enligt uppgifter anklagade för narkotikabrott.

Familjer till de dödsdömda fångarna samlades utanför fängelset på lördagen efter att ha fått veta att regimen planerar att verkställa dödsstraffen mot deras anhöriga.

Två kvinnliga fångar, Nafiseh Pakmehr och Masoumeh Karim, var avrättade i fängelser i städerna Taybad och Rasht, den 13 och 14 mars.

Regimen har under senaste tiden ökad användningen av avrättningar, godtyckliga arresteringar och tortyr i landets fängelser. Det enligt rapporter från aktivister, oppositionen och internationella MR-organisationer.

EU kommer enligt uppgifter att införa sanktioner mot flera iranska regimtjänstemän och säkerhetsorgan senare den här veckan för delaktighet i allvarliga människorättskränkningar i landet.

Det ökade förtrycket är regimens svar på det växande folkliga missnöjet och folkliga protester. Regimen är oroad över att dessa missnöjesyttringar inom kort tid ska övergå till ett landsomfattande uppror som avsätter prästerskapet.

Idag varnar regimtjänstemän och statliga medier dagligen för att den ekonomiska kris som resulterat från regimens misskötsel och korruption kan leda till ett folkligt uppror mot prästerskapet.

FFFI fördömer avrättningarna i Iran och uppmanar Sverige att verka inom EU och FN för omedelbara åtgärder för att rädda livet på fångar, särskilt politiska fångar, som sitter i regimens dödsceller.

FFFI stöder även kravet från oppositionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), att en internationell utredningsgrupp ska genast skickas till Iran för att besöka regimens fängelser och möta politiska fångar.