Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s Iranrapportör: Ställ Iran till svars för dödande av demonstranter

FN:s särskilde Iranrapportör presenterade på tisdagen sin årliga rapport om läget för mänskliga rättigheter i Iran till FN:s MR-råd.

Rapporten belyser det allvarliga och förvärrade läget för mänskliga rättigheter i landet. Den dokumenterar även regimens människorättskränkningar under det gångna året.

FN:s särskilde Iranrapportör, Javaid Rehman, sade att iranska regimen måste ställas till svars för det olagliga dödandet av demonstranter i samband med protesterna i november 2019 och för den absoluta straffrihet som råder i landet.

”Kvinnor och flickor i Iran behandlas som andra klassens medborgare”, säger FN:s Iranrapportör till MR-rådets 46:e session och hänvisar till våld i hemmet, barnäktenskap samt juridisk och social diskriminering.

Iran måste ratificera konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, tillägger han.

Han uttrycker oro för regimens fortsatta förföljelse av de som försvarar kvinnors rättigheter.

Kvinnorättsaktivister fängslas för att de motsätter sig lagar om obligatorisk klädkod, säger FN:s Iranrapportör och uppmanar regimen att släppa dem.

Medlemsstater kräver att Iran upphör med kränkningar

Uppmaningen fick stöd från flera av MR-rådets medlemsstater under den följande debatten. De uttryckte dessutom oro för godtyckliga arresteringar i Iran och hänvisade till frihetsberövande av människorättsförsvarare, advokater samt dubbla och utländska medborgare.

Flera medlemsstater krävde att regimen släpper alla de som fängslats på godtyckliga grunder.

Slovenien uppmanade under debatten FN:s MR-råd att följa upp det senaste brevet från sju MR-experter från FN beträffande 1988 års massaker på 30 000 politiska fångar i Iran.

”Vi skulle välkomna ytterligare övervägande av en internationell utredning i detta avseende”, säger Sloveniens representant till MR-rådets 46:e session.

Kanada med flera andra länder kritiserade regimens fortsatta användning av dödsstraff bland annat mot demonstranter. Det mot bakgrund av senaste tidens ökade avrättningar i Iran.

Nya Zeeland uttryckte särskilt oro över regimens användning av dödsstraff mot minderåriga, och krävde att Iran inför ett moratorium för dödsstraff. Landet uttryckte också oro för förföljelse av religiösa minoriteter, bland annat av Baha’ier.

Journalister och mediearbetare måste skyddas, påpekade Irland och kräver att regimen släpper politiska fångar och samvetsfångar. Landet uttryckte också oro över kvinnors rättigheter samt förföljelse av etniska och religiösa minoriteter i Iran.