Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN kritiserar Iran för ökat barnäktenskap

FN kritiserar Iran för oroväckande ökning av antalet barnäktenskap i landet och kräver åtgärder från regimen.

FN:s särskilde Iranrapportör, Javaid Rehman, citerar regimens egna statistik och säger att mer än 16 000 flickor mellan 10 och 14 år har gifts bort i Iran under det senaste halvåret.

Äktenskapsåldern för flickor i Iran är 13 år under regimens lagar. Även yngre flickor kan giftas bort med godkännande från föräldrarna eller domstol.

”Den nuvarande lagliga äktenskapsåldern är helt enkelt oacceptabel”, skriver FN:s särskilde Iranrapportör i ett uttalande på International kvinnodagen och tillägger.

”Barnäktenskap är skadligt för flickors utveckling och välbefinnande bland annat när det gäller utbildning, anställning och att leva och få växa upp utan våld.”

FN:s särskilde Iranrapportör uppmanade iranska regimen att ”höja äktenskapsåldern nu och införa ytterligare politiska åtgärder och program för att minska barnäktenskap.”

”Diskriminering är uppenbar i Iran både i lag och praxis och måste förändras”, betonar FN:s särskilde Iranrapportör i sitt uttalande och tillägger.

”Iranska kvinnor är begränsade under livet antingen genom restriktioner eller att de behöver tillstånd från sina män eller fäder bland annat inom äktenskap, skilsmässa, anställning och kultur, vilket berövar dem deras autonomi och mänsklig värdighet.”