Engagemang

Konferens på Internationella kvinnodagen till stöd för kvinnornas frihetskamp i Iran

Parlamentariker och kvinnorättsaktivister från Storbritannien, EU och Asien deltar i dagens internetkonferens på Internationella kvinnodagen för att stödja kvinnornas kamp för jämställdhet och frihet i Iran.

Konferensen uppmärksammar iranska kvinnors ledande roll under de folkliga protesterna i landet och i motståndsrörelsen sedan 1979 års revolution.

Talarna uppmanade Storbritannien och EU:s medlemsstater att anta en politik gentemot Iran som fokuserar på mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter.

De uppmanade även den brittiska regeringen och internationella samfundet att kräva frigivning av samtliga politiska fångar och samvetsfångar i Iran.

Regimens inhemska repression utgår från förtrycket av kvinnor som används för att kuva kritiska röster och dissidenter. Detta gäller särskilt idag i Iran samtidigt som landet står inför en förändring med växande folkligt missnöje och folkliga protester över hela landet.

Konferensen betonade vikten av att stödja iranska folkets frihetskamp och motståndsrörelse som idag leds av kvinnor i dessa avgörande tider.

Talarna uppmanade därför EU och Storbritannien att stödja Irans prodemokratiska oppositionskoalition, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), och dess demokratiska tiopunktsplattform för framtida Iran.

Flera av ledamöterna uppmanade i sina anförande EU och Storbritannien att införa straffåtgärder mot regimens ledare och högt uppsatta tjänstemän som är ansvariga för allvarliga människorättskränkningar.

De påpekade att Ebrahim Raisi, chef för regimens så kallade rättsväsende, är en av de som bör föras upp på den så kallade Magnitskijlistan, ny mekanism för globala sanktioner mot människorättskränkningar, som inrättades av både EU och Storbritannien.

Texten uppdateras med utdrag från talarnas anförande som kan också följas på NCRI hemsida på engelska …

Utdrag från konferensens huvudtalare, iranska oppositionsledaren Maryam Rajavis anförande

Kvinnornas kamp och uppoffring har varit och är grunden för framsteg som garanterar demokrati i vår värld. Och hädanefter är en värld utan orättvisa, förtryck, fundamentalism och fattigdom beroende av kvinnans kamp.

Kränkning av kvinnors rättigheter är den mest flagranta aspekten av eliminering av mänskliga rättigheter i Iran. Alla som är oroliga för hoten från prästerskapets regim mot det internationella samfundet måste således stödja iransk kvinnors frihetskamp.

Internationella kvinnodagen för med sig ett åtagande för iranska kvinnor: nämligen vi kan, och vi måste försäkra att frihet och jämställdhet segrar över sjukdomar, förtryck och fattigdom i Iran.

Under fem landsomfattande uppror i Iran under de senaste två åren har kvinnor visat anmärkningsvärt hjältemod och sin förmåga när det gäller att inrätta motståndsenheter och spela en avgörande roll i den organiserade motståndsrörelsen.

Jag uppmanar alla förespråkare för jämställdhet att stödja kvinnorna i Iran som har rest sig mot prästerskapet för jämställdhet och frihet. Uppmana era regeringar att villkora ekonomiska och politiska förbindelser med prästerskapets kriminella regim med respekt för mänskliga rättigheter i Iran, särskilt rättigheter för kvinnor och [politiska] fångar.

Utdrag från Zamaswazi Dlamini-Mandelas anförande, människorättsaktivist och Nelson Mandelas barnbarn:

Irans kvinnor har utsatts för extrema grymheter. [Och landets] Sharialagar diskriminerar kvinnor. Alla större religioner tror att alla människor är lika. Den Islamiska regimen ser kvinnor som sin fiende. Mitt hjärta gråter för dem som har förlorat sina liv.

FN:s särskilde Iranrapportör dokumenterar i sin rapport grymheter som våldtäkt av kvinnor före avrättning. Vi står tillsammans jämte kvinnorna i Iran i deras kamp för frihet och jämlikhet.

Utdrag från Dr Ranjana Kumaris anförande, chef för Center for Social Research i Indien, framstående rådgivare i jämställdhetsfrågor i FN och en av 100 mest inflytelserika personer i världen i 2019 i jämställdhetsfrågor:

Jag skickar mina hälsningar till de modiga systrarna i den iranska motståndsrörelsen. Din beslutsamhet är en inspirationskälla för Irans kvinnor.

Vi såg kvinnornas mod i protesterna i november 2019. Till och med regimen medgav att kvinnor hade en ledande roll i protesterna.

Syftet är att kvinnor av alla nationaliteter, religioner och sociala klasser ska ha lika rättigheter som män. Och detta är vad Maryam Rajavis tiopunktsplan representerar.

Jag är övertygad om att det är Irans kvinnor som kommer att besegra den kvinnofientliga regimen i Iran. Vi önskar en ljus framtid för alla i Iran. Innan den ljusa framtiden förverkligas kan ni lita på att ni har vårt stöd.

Utdrag från Theresa Villiers anförande, konservativ ledamot i brittiska underhuset, f.d. miljöminister:

Detta är ett tillfälle att hedra de modiga kvinnorna i Iran och runt om i världen som står upp mot kvinnofientlighet.

Regimen i Iran har reducerat kvinnor till andra klassens medborgare. Däremot leder Maryam Rajavi en rörelse som omfamnar kvinnors rättigheter och ger kvinnor chansen att sträva efter lika möjligheter och forma landets framtid.

Regimen står inför växande protester och folkligt missnöje. Storbritannien och det internationella samfundet måste bestämma vilken sida av historien de vill stå på. Jag kräver att den brittiska regeringen sätter press på regimen för frigivning av politiska fångar, särskilt kvinnliga politiska fångar. Regimen fruktar kvinnors självbestämmande.

Utdrag från Jennifer Carroll MacNeills anförande, ledamot från Fine Gael i irländska parlamentet, taleskvinna för jämställdhet:

Vi förstår konsekvenserna av att en teokratisk regim styr över ett land och ett folk. Den här dagen står vi i solidaritet med de modiga iranska kvinnor som leder de regimkritiska protesterna. Vi står med folket i Iran med ord och handling och stöder deras kamp för demokrati.

Kvinnoförtryck i Iran

Minst 114 kvinnor har avrättats sedan Rouhani tog över presidentposten i Iran. Reuters rapporterade i december 2019 att regimen dödade 400 kvinnorättsaktivister inom löpet av två veckor under de folkliga protesterna i Iran i november 2019.

Ett nätverk av 27 statliga institutioner och organ, bland dem 10 ministerier, ansvarar idag för att verkställa och övervaka efterlevnad av regimens obligatoriska klädkod.

Prästerskapets envälde i Iran har institutionaliserat diskriminering av kvinnor och berövar kvinnor deras mest grundläggande fri- och rättigheter.