Opinion

Att återuppta ekonomiska förhandlingarna med Iran är omskakande

Att återuppta ekonomiska förhandlingarna med regimen i Iran av EU länderna och multinationella företag är verkligen bekymmersamt och omskakande för oss.

Problemet med härskarna i Iran  är en ekvation med flera variabler.

Brist på demokratiska värderingar och transparens är klart grundläggande problem. Så även den teokratiska diktaturens struktur som består av lögn, korruption, repression, maktmissbruk, och terrorism.

Därför kan regimen inte integrera sig i det moderna samhällssystemet eftersom det är baserat på andra grunder och värderingar än medeltida prästerskapets fundamentalism.

För att leva vidare behöver regimen attackera det sekulära samhället eller allt som hotar prästerskapets existens och bakåtsträvande ideologi med en strategi som utgår från att skapa och underblåsa ständiga konflikter.

Respekt för mänskliga rättigheterna och fria val har således inga utrymme i deras samhällsbyggnad. Hemlighetsmakeri kring kärnvapenutveckling och kärnteknikprogrammet är därför ingen taktik utan tvärtom en livsviktig strategi.

42 år terror och krig är mycket tydliga bevis för detta. Sex av kringliggande länderna ligger i ruiner och miljoner människor  har dött eller tvingats fly sina hemländer eller är omplacerad i andra.

Men ledande politiker i demokratiska länder har antagligen inte förstått vad som pågår i ett rikt land som Iran som håller på att gå under. De njuter kanske av läget och är säkra att vinna på krig eller senare återuppbyggandet av ruinerna.

Makthavarna i öst och väst känner inga empati med miljontals flyktingfamiljer som lever som djur i städernas förorter i vinterkylan eller stekande sol i sommar tills Gud hjälper dem. De ignorerar även Covid-19 krisen i Iran som fortsätter att skörda liv p.g.a brist på resurser och regimens politik att prioritera sin överlevnad över iranska folket hälsa.

Mänskligheten håller på smälta som is i nordpolen i det rika tövädret. Det måste stoppas.

Man skäms nu för tiden se världen gå under samtidigt vara sålt MÄNNISKA. Det finns många härskare i kalaset men för de mesta orsakade av regimen i Iran vilka massmedia vill också vända ryggen mot alla drabbade i Iran och muslimska värld. Låt märkligheten leva vidare alla vinner på det i längden även makthavarna.

För att kunna ha en långvarig stabilitet i regionen bör EU systematiskt hjälpa iranska folket att ändra regimen i Iran till ett demokratiskt alternativ. Det går inte tama prästerskapet i civilisationen.

Hossein Pahlawan
2021 02 25