Nyheter

Franska parlamentet godkänner lag för att bekämpa islamistisk extremism

Frankrikes nationalförsamling godkände ett lagförslag på tisdagen som syftar till att stärka regeringens tillsyn över moskéer och religiösa skolor.

Lagen syftar till att bekämpa ’islamistisk separatism’ genom att förbjuda hatpredikanter. Den ger också polisen befogenhet att stänga religiösa skolor. 

Den föreslagna lagstiftningen godkändes av Nationalförsamlingen, eller parlamentets underhus, med 347 för och 151 emot. 65 ledamöter lade ner sina röster.

Lagförslaget var efterlängtad och fick stöd från president Macrons parti liksom andra centeristiska partier. Det går nu vidare till senaten.

Den beskrevs som viktig åtgärd för att ”försvara republiken och dess värderingar och se till att den respekterar dess löften om jämställdhet och frigörelse”.

Macron: Bekämpa extremister inte Islam

Lagen utvidgar möjligheter att ingripa mot enskilda individer eller organisationer som förespråkar samhällslösningar som president Macron menar sätter sig över republikens lagar och grundvärderingar.

”Vår utmaning är att kämpa mot dem som går ur rälsen i religionens namn… samtidigt som vi skyddar dem som tror på islam och är fullständiga medborgare i republiken”, sade han.

Regeringen säger att hotet är verkligt och pekar på upprepade terrorattacker och vad Macron kallade utvecklingen av ett ”motsamhälle” som avvisar sekularism, jämlikhet och andra franska värderingar och lagar.

Ökade befogenheter mot extremism

Åtgärderna för att bekämpa ”radikal islamism” och terrorism utgår från en morot-och-stick-strategi. Lokala tjänstemän kommer att ges extra lagliga befogenheter för att bekämpa extremism. Samtidigt kommer pengar att investeras i utbildning, särskilt i islamisk kultur och civilisation, samt för att hantera andra sociala problem däribland bostäder och fattigdom.

Försvara Frankrikes grund värderingar

Lagen ökar kontrollen av moskéer och kräver att imamer utbildas och certifieras i Frankrike. Målet skulle vara att ”befria fransk islam från utländska influenser”, särskilt finansiering, sade president Macron. Islamiska organisationer som får finansiering från den franska staten måste underteckna en ”sekulär stadga”.

Föreningar som visade sig driva idéer som strider mot republikanska ideal skulle kunna upplösas, sade presidenten.

Den nya lagen förbjuder företeelser i den offentliga sektorn som bryter mot ”principen om sekularism” och mot jämställdhetsprinciper.

”Offentlig anställda som av religiösa skäl vägrar skaka hand med personer av det motsatta könet eller kvinnliga offentlig anställda som bär slöja är företeelser som inte längre ska accepteras. Reglerna ska även gälla företag som deltar i upphandlingar med den offentliga sektorn.

10 miljoner euro (drygt 100 miljoner konor) av offentliga medel ska användas för att finansiera studier för högre utbildning och forskning inom islamisk kultur och civilisation, enligt lagförslaget.

”Landet har drabbats av islamisk terrorism sedan 2012 och vi har successivt byggt upp mot detta hot”, sade Macron och tillade.

Radikal islamism hade visat en ”vilja att kränka republikens lagar, att främja andra värderingar … att organisera ett annat samhälle”. Presidenten kallade denna för ”islamistiska separatism”.

Macron drev nyligen ett initiativ för att be åtta federationer som representerar muslimer i Frankrike att underteckna en tio-punkts ”principstadga”, som tre vägrade.