Nyheter

Strömavbrott och luftföroreningar lamslår iranska städer

Under de senaste veckorna har huvudstaden Teheran och flera andra storstäder i Iran drabbats av stora strömavbrott, enligt rapporter från landet. Miljoner människor har blivit drabbade och många hushållen har varit utan ström i flera timmar om dagen.

Trafikljusen har slutat fungera och folket kan inte använda internet enligt uppgifter. Affärer, företag och kontor i dessa storstäder har också gått strömlösa under långa perioder.

Detta har lett till frustration bland folket och ett ökat missnöje och massiv kritik mot prästerskapets styre. Inte minst har folket luftat sitt missnöje genom protester men även på sociala medier.

Men många säger att det är regimen och dess ledare som är ansvariga. Det efter årtionden av misskötsel och korruption som gjort att det nationella elnätet och flera andra industrisektorer förfaller.

Den kalla vintern i Iran och att allt fler stannar hemma på grund av coronapandemin har lett till en ökad elkonsumtion som det nationella elnätet inte klarar av att försörja.

Bitcoin-anläggningar

En del lägger skulden för de återkommande strömavbrotten på de massiva bitcoin-anläggningar som regimen godkänt nyligen.

Regimens ministerium för Telekommunikation uppskattar dock att dessa anläggningar förbrukar mindre än två procent av Irans totala energiproduktion.

Iranska regimen har vänt sig till den alternativa digital valutan (kryptovalutan) bitcoin och bitcoinaffärer under de senaste åren. Det i ett försök att kringgå sanktioner mot landet inte minst straffåtgärderna som riktar sig mot Irans banker och finanssektor.

Det billiga elpriset i Iran (ca 33 öre per kWh ) gör landet till en attraktiv plats för de som vill skapa egna nya bitcoin genom att gräva fram dem. Det eftersom ”bitcoin-grävning” kräver mycket kraftfulla dator som i sin tur drar mycket el.

Regimens myndigheter godkände nyligen 24 anläggningar för bitcoin-grävning.

Beslutet lockade många tekniskt kunniga kinesiska företagare till Iran och öppnade vägen för import av kraftfulla datorer för ”bitcoin-grävning”. Många av dem tog sig framför allt till de skattefria zonerna i södra Iran.

Tillsammans förbrukar de uppskattningsvis 300 megawatt el om dagen, rapporterar Associated Press (AP) från Teheran.

Regimens biträdande minister för telekommunikation och information, Amir Nazemi, förklarade förra veckan att kryptovaluta ”kan vara till hjälpa” eftersom Iran har svårt att klara sig på grund av sanktionerna mot landets oljesektor.

Regimen har dock börjat att slå till mot bitcoin-anläggningar även de lagliga och stänga ner dem för att blidka det ökade folkliga missnöjet. Regimen stängde 1600 bitcoin-anläggningar över hela landet och för första gången även de som hade lagligt tillstånd att bedriva verksamhet, rapporterar AP i fredags.

Regimens lösning för att lösa elavbrotten leder till stora luftföroreningar

Irans nationella elnät drivs till stor del av naturgas. Landets åldrande olje- och gasindustri står och förfaller efter årtionden av misskötsel. Och sanktioner gör också att regimen inte kan exportera och sälja produkterna utomlands.

Så Irans oljelager växer för varje dag. Det har skapt problem inte minst nr det gäller landets lager av bränsleolja som har en låg kvalitet och hög svavelhalt. Det så kallade mazut-oljan är giftig och kan inte förvaras i landet under lång tid. Om den inte kan säljas eller exporteras till utlandet så måste den brännas upp.

Det gör nu regimen i landets kraftverk för att på så sätt lösa de återkommande strömavbrotten. 20% av landets kraftverk bränner mazut-oljan, säger Mohammad Mehdi Mirzai, en tjänsteman vid regimens miljödepartement, till AP.

Men detta har i sin tur skapat stora luftföroreningar i storstäder och framförallt Teheran. Stora svarta partiklar ses i luften och halten av giftiga partikelföroreningar i Teheran över stiger 200 mikrogram per kubikmeter vilket är en farligt ohälsosam nivå.

Det går knappt att andas in luften, den är så smutsig, säger flera i Teheran som varit i kontakt med FFFI.