Nyheter

USA släpper information om Irans användning av kemiska vapen

USA:s utrikesminister Mike Pompeo lyfter på nytt fram tidigare hemlighetsstämplad information som visar att iranska regimen använt kemiska vapen. Det gjorde Pompeo i ett inlägg på Twitter på söndagen där han hänvisade till en rapport från USA:s utrikesdepartement.

Rapporten var publicerad först i juni 2020 och säger att Iran är en av fyra nationer som inte följer konventionen om förbud mot kemiska vapen (CWC) trots att det har ratificerat konventionen.

Iran certifierades för bristande efterlevnad i november 2018, enligt rapporten.

Det bland annat för att iranska regimen inte deklarerade transport av kemiska vapen till Libyen. Iranska regimen försåg Gaddafi-regimen med kemiska vapen under Libyens konflikt med Tchad mellan 1978 och 1987. Dessa användes sedan i Irak, enligt rapporten som hänvisar till FN:s inspektioner och utredning från FN:s inspektörer i Irak.

Iranska regimen har dessutom underlåtit att redovisa landets fullständiga innehav av ämnen som den använder för att bekämpa kravaller. Regimen har inte heller lämnat in någon fullständig deklaration om landets anläggningar för produktion av kemiska vapen.

Vidare uttrycker USA oro över Irans försök att framställa och använda läkemedelsbaserade ämnen för attacker och offensiva ändamål. Rapporten pekar ut två iranska universitet, Imam Hossein Universitetet och Malek Ashtar Universitet, för att ha bedrivit forskning inom detta område sedan 2005.

Rapporten säger också att iranska regimen försöker köpa kemikalier för ändamål som strider mot konventionen om förbud mot kemiska vapen och hänvisar till iranska vetenskapliga publikationer.

Iranska regimen har försökt framställa sig själv som ett offer för kemvapenattacker bland annat under Iran-Irak-kriget (mellan september 1980 och augusti 1988). Regimen hävdar att USA och väst försåg Irak med kemiska vapen under kriget som det sedan använde mot Iran.

Detta var även svaret från regimens utrikesministerium på måndagen efter att Pompeo lyfte fram Irans användning av kemiska vapen.