Nukleärt, Nyheter

IAEA: ruta ett finns inte kvar, ny uppgörelse krävs för Iranavtalet

Iranska regimens president Hassan Rouhani uttryckte på torsdagen förtroende för att USA under president Joe Biden kommer att återuppta landets åtaganden enligt kärnteknikavtalet som Donald Trump drog sig ur.

Rouhani ger den tillträdande USA:s president Joe Biden rådet att ”inte vänta, inte ens en timme, på avskaffandet av sanktionerna. Amerikanska regeringen måste göra allt för att bryta sanktionerna”, tillade Rouhani.

Men Rafael Grossi, chef för FN:s atomenergiorgan (IAEA) säger ”om kärnteknikavtalet med Iran ska börja gälla igen krävs ett nytt avtal som tar upp hur Irans brott mot avtalet ska hanteras.”

”Jag kan inte tänka mig att de kommer att säga ’vi är tillbaka på ruta ett’, för ruta ett finns inte längre kvar”, säger Grossi och tillägger.

”Det är tydligt att det måste finnas ett protokoll, en överenskommelse, en samsyn eller någon typ av stöddokument som tydligt klargör vad vi ska göra.”