Nyheter

Brittiska regeringen uppmanas att terrorstämpla revolutionsgardet

Storbritannien bör terrorstämpla iranska regimens revolutionsgarde i sin helhet. Utrikesdepartementet bör dessutom införa Magnitsky-liknande straffåtgärder mot människorättsförbrytare i Iran och deras ombud utomlands.

Det är två av flera rekommendationer som brittiska underhusets utrikesutskott lägger fram till regeringen efter en utredning av landets förbindelser med Iran.

Rapporten ”Inget välstånd utan rättvisa: Storbritanniens förbindelser med Iran” publicerades på onsdagen på utskottets hemsida. I sin sammanfattning påpekar det brittiska utrikesutskottet att iranska folket är regimens främsta offer och tillägger. ”Storbritannien måste fortsätta att uttrycka stöd för dem som lider av regimens våld”.

Utrikesutskott betonar även att Storbritannien måste i sin Iranpolitik göra skillnad mellan iranska folket och ”den iranska staten”.

”Iranska folket är offer för iranska statens dåliga val, men de kommer alltför ofta i andra hand”, säger rapporten och lägger fram följande rekommendation.

”Storbritanniens strategi framöver bör återbalansera denna tillsyn. För att förhållandet mellan Storbritannien och Iran ska vara meningsfullt och ömsesidigt fördelaktigt måste Storbritannien investera i att stärka kulturella band, främja utbyten och bygga på gemensamma värderingar som det delar med iranska folket.”

Kärnteknikavtalet med Iran (känd som JCPOA) finns bara på papperet, påpekar utskottet i sin rapport och tillägger. ”Vi håller med utrikesministern om att det har brister”.

”Vi håller med regeringen om att dess långsiktiga mål bör vara att ersätta JCPOA med ett bredare avtal som” stoppar Irans robotprogram och destabiliserande inblandning i regionen.

”Det ramverk inom vilket åtgärder mot godtyckligt frihetsberövande av medborgare kan vidtas är allvarligt begränsade”. Det säger utskottet om iranska regimens diplomatiska utpressning genom att gripa dubbla medborgare i Iran på falska grunder för att få till fångutväxling.

Utskottet rekommenderar att Storbritannien ska utnyttja sin ställning i FN för att förbjuda dessa handlingar som statlig gisslantagning.