Engagemang, Folkliga protester

Direkt internetkonferens: Årsdagen av 2019 års novemberprotester i Iran

Internetkonferens med parlamentariker och politiker från Europa och USA uppmärksammar årsdagen av 2019 års regimkritiska protester i Iran. Representanter från Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) och iranska samfund samt iranier från hela världen deltar också i konferensen.

Deltagarna, däribland även FFFI:s medlemmar, hedrar minnet av de 1500 demonstranter som dödades under dessa landsomfattande protester. Det efter att regimens repressiva säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet öppnade eld mot demonstranterna efter att den högste ledaren Khamenei beordrade dem att gör allt för att stoppa protesterna.

Regimens repressiva säkerhetsorgan arresterade dessutom över 10,000 individer under och efter novemberprotesterna. De arresterade, däribland många barn, har enligt Amnesty blivit utsatta för tortyr och andra grymma kränkningar. Många av dem har också fått dödsstraff efter orättvisa och summariska rättegångar.

Deltagarna ställer sig bakom de pågående folkliga protesterna i Iran som kräver verkliga demokratiska förändringar i landet. De uttrycker även stöd för den unga generationen och motståndsceller som leder frihetskampen och protesterna mot prästerskapet som växer för varje dag trots regimens förtryck.

De uppmanar även internationella samfundet, särskilt USA och EU, att vidta åtgärder för att lagföra och ställa iranska regimen och dess ledare till svars för det brutala nedslaget mot novemberprotesterna och andra MR-brott.

Utdrag från konferensens huvudtalare, NCRI:s valda president Maryam Rajavi

NCRI:s valda president och ledare för Irans prodemokratiska oppositionskoalition, Maryam Rajavi, påpekade i sitt tal att de regimkritiska protesterna i november förra året spred sig snabbt över hela landet. Hon räknade upp flera städer där protesterna var som störst och sade.

“Den folkliga uppresningen i november 2019 bröt ut och spred sig snabbt till över 200 städer i 29 provinser. Världen kunde se att prästerskapet är endast en liten minoritet.”

“Prästerskapets religiösa envälde har aldrig varit svagare under sina 40 år vid makten. Dess försök att konsolidera och skapa en monolitisk regim har lett till oåterkalleliga kriser. Idag behöver [högste ledaren] Khamenei skydda Rouhanis regering med all sin kraft för att om Rouhanis regering faller innebär det att hela prästerskapet störtas.”

“En viktig faktor som bidrar till att det folkliga missnöjet växer är den fattigdom som råder i det iranska samhället och som prästerskapet är ansvariga för genom att plundra Irans enorma rikedomar och stoppa den i sina egna fickor.”

“Den grymhet som Khamenei och hans hänsynslösa revolutionsgarde uppvisade har inga gränser. Men trots deras fruktansvärda MR-brott, kraftåtgärder och terror, kunde de inte släcka uppresningens och revolutions lågor.”

“Vart vi än tittar kan vi se en utbredd och stark vilja att störta Khameneis envälde eftersom missnöjet och protester sjuder i det iranska samhället.”

“Prästerskapet har inget alternativ för att ta sig ur den nuvarande krisen och undvika störtning. Det väntar otåligt på en förändring i USA:s politik och hoppas att det ska ge dem en fördel.”

“Den iranska nationen och motståndsrörelsen förlitar sig på sin egen vilja och på sin egen förmåga att offra [för att etablera ett fritt och demokratiskt Iran]. Deras energi för att göra framsteg kommer från deras egen förmåga att åstadkomma förändring. Detta är en framstående kraft som kommer att skriva historia.”

Utdrag från andra talare och parlamentariker

Den tidigare colombianska presidentkandidaten, Ingrid Betancourt om motståndsrörelsens roll i novemberprotesterna och ökad stöd för den prodemokratiska oppositionen i Iran:

“Den nya generationen i Iran som aldrig har upplevt demokrati och är födda med prästerskapets propaganda stöder nu Iranska motståndsrådet (NCRI) och dess ledare Maryam Rajavi.”

“Vi hedrar idag iranska oppositionsgruppen Folket mojahedins nätverk i Iran som visar att motståndsrörelsen har djupa rötter i Iran. Unga kvinnor och män ansluter sig idag till den prodemokratiska oppositionens motståndsceller för att kämpa för sina rättigheter samt för ett regimskifte och inte obetydliga reformer.”

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot från KD, påpekar att Sverige måste överge sin eftergiftspolitik gentemot regimen i Iran och stödja folkets frihetskamp:

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot från KD, påpekar att Sverige måste överge sin eftergiftspolitik gentemot regimen i Iran och stödja folkets frihetskamp

“Folket har rest sig i flera städer över hela Iran. De står upp och säger att det räcker.”

“Det är dags för Sverige att stödja en iransk demokrati. Vi måste arbeta för demokrati i Iran. Vi behöver förändring, en verklig demokrati. Mina vänner, ge inte upp, vi står med er i denna kamp för frihet och grundläggande fri- och rättigheter.”

Theresa Villiers, konservativ ledamot från brittiska underhuset, uppmanar Storbritannien att stödja iranska folkets frihetskamp:

“Det internationella samfundet måste nu ingripa för att stoppa den kultur av straffrihet som råder i Iran och därigenom förhindra ännu en massaker av dissidenter i regimens fängelser.”

Theresa Villiers, konservativ ledamot från brittiska underhuset, om att internationella samfundet måste stödja kampen för ett fritt Iran och samarbeta med den prodemokratiska oppositionskoalitionen, NCRI:

“Tystnad är inget alternativ och det internationella samfundet och västerländska demokratier måste stå med det iranska folket och den organiserade motståndsrörelsen när de fortsätter att utmana regimen för att upprätta ett fritt och demokratiskt Iran.”

“NCRI och dess valda president Madam Rajavi har lagt fram en demokratisk plattform för framtida Iran och leder den globala kampanjen för att ställa regimen till svars för dess tidigare och nuvarande brott mot mänskliga rättigheter samt brott mot mänskligheten.”

“Jag uppmanar den brittiska regeringen att stödja kampen för en demokratisk förändring i Iran och den globala kampanjen för att ställa regimen till svars genom att erkänna och samarbeta med NCRI som den verkliga representanten för iranska folket och deras demokratiska strävan.”

Mitchell Reiss, f.d. planeringschef på USA:s utrikesdepartement:

“Folket i Iran protesterade eftersom de bara önskar det som andra människor över hela världen önskar, nämligen den grundläggande mänskliga rättigheten att leva i frihet och ett värdigt liv samt att välja ärliga tjänstemän som representerar deras bästa och inte plundrar landets välstånd.”

“Ni och era kollegor över hela Iran har gjort det klart att ni vill ha ett regimskifte bort från detta illegitima envälde. Ert mod och er tapperhet när regimen svarar med våld och förtryck är inspirerande.”

“Detta är en regim som återigen avslöjade sitt sanna ansikte i hur den svarade mot protesterna. Detta är en regim som är svag i grunden och osäker på sig själv.”

“Iranska regimen fruktar oppositionen Folkets mojahedin (MEK/PMOI). Den fruktar Maryam Rajavi och hennes tiopunktsplan för att etablera demokrati, rättsstatsprincipen och en regering som verkligen representerar folket i Iran.”

Zamaswazi Dlamini-Mandela, människorättsaktivist och barnbarn till Sydafrikas tidigare president Nelson Mandela:

”Iranska folket förkastar tyranni och kräver frihet. De har vänt sig till det internationella samfundet för att bojkotta regimen. NCRI som leds av Maryam Rajavi är iranska folkets opposition mot den nuvarande regimen.”

Martin Patzelt, ledamot i tyska Bundestag:

”Iranska regim använder terrorism för att undertrycka dissidenter som [den prodemokratiska oppositionen] MEK/PMOI. Vi måste öppna ögonen och se att iranska regimen utnyttjar sina diplomatiska anläggningar för terrorism. Revolutionsgardet använder dessa för att skicka terrorceller till Europa.”