Nyheter

Hedersrelaterade brott kriminaliseras i Förenade Arabemiraten

I ett försök att förbättra kvinnors rättigheter i Förenade Arabemiraten (UAE)  är hedersrelaterade brott numera en kriminell gärning. 

Under lördagen presenterade Förenade Arabemiraten en rad nya lagar för kvinnors rättigheter i landet däribland får ogifta par nu bo ihop och hedersmord kriminaliseras.

En annan förändring är att försök till självmord inte längre är ett brott. 

En förändring är också att alkoholförsäljning, konsumtion och havande inte längre är straffbart för personer 21 år eller äldre. Även om alkohol finns att sälja på restauranger och barer i emiratiska städer, behövde individer en licens för att köpa sprit eller förvara den i sina hem. De nya lagarna skulle uppenbarligen tillåta muslimer, som inte har kunnat få tillstånd, att dricka alkoholhaltiga drycker fritt.

Utlänningar som bor i Gulfstaten kommer också att kunna följa sina hemlands lagar om skilsmässa och arv, snarare än att använda UAE-lagstiftning baserad på islamisk religiös lag, rapporterade regeringsmedia.

De juridiska reformerna syftar till att ”konsolidera UAE:s toleransprinciper”, rapporterade den statliga WAM-nyhetsbyrån, eftersom den anpassar sig till förändrade normer hemma och förbereder sig för att vara värd för världsutställningen nästa år. Samlingen, som försenats i ett år av coronavirus, förväntas locka 25 miljoner besökare.

I Sverige

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omdiskuterat problem som under de senaste tio åren har kommit att uppmärksammas alltmer i Sverige.

Av 105 mord som begicks förra året var tio hedersmord. Sett till alla kvinnor som mördades 2016 var en tredjedel av dem hedersrelaterade, sex av 18.

Det rapporterar Sveriges Radios program I lagens namn som tagit del av siffror från Nationella kompetensteamet, en organisation inom länsstyrelsen i Östergötland som kartlägger hedersrelaterad brottslighet.

Beskrivning av hedersrelaterade brott

Hedersrelaterade brott är ofta riktade mot en person som enligt gärningspersonen, familjen, släkten eller annan liknande grupp riskerar att vanära eller redan har vanärat gärningspersonens, familjens, släktens eller gruppens heder.

Hedersrelaterade brott kan exempelvis handla om frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, barnäktenskap, vilseledande till tvångsäktenskapsresa, hot, kränkande fotografering, ofredande, misshandel, mord eller mordförsök.

Många unga utsätts idag för kränkningar och begränsningar av sin frihet och integritet som ibland, men inte alltid, utgörs av brottsliga handlingar. Oavsett om handlingarna är brottsliga eller inte får de enorma konsekvenser för den som drabbas i de sammanhang och med den systematik som de utförs.

Från den 1 juli 2020 skärptes straffen för hedersrelaterade brott i Sverige. Det innebär bland annat att socialnämnder kan utfärda utreseförbud om man anser att det finns en akut risk att ett barn förs utomlands för att giftas bort eller könsstympas.